Rzut oka na rtg

Duszność w przebiegu uogólnionej reakcji zapalnej z punktem wyjścia z układu oddechowego z obecnością ropni płuca i ropniaka opłucnej

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Opis przypadku pacjenta, u którego rozpoznano uogólnioną reakcję zapalną z punktem wyjścia z układu oddechowego, z wytworzeniem ropnia płuca oraz ropniakiem opłucnej, będących przyczyną duszności
  • Ocena radiologiczna i wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Opis przypadku

Pacjent w wieku 55 lat został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu duszności wysiłkowej, gorączki oraz dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. Mężczyzna zgłaszał dodatkowo częste luźne wypróżnienia (do 15 w ciągu doby) bez domieszki krwi i utratę apetytu z wtórnym spadkiem masy ciała (o ok. 10 kg) w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Badanie podmiotowe

Pierwotnie pacjent miał zaplanowaną hospitalizację na oddziale dermatologicznym z powodu rozległych zmian łuszczycowych. Po wstępnych badaniach laboratoryjnych został przekierowany na oddział chorób wewnętrznych w celu dalszego leczenia. W wywiadzie: zespół zależności alkoholowej, łuszczyca i stan po leczeniu gruźlicy. Chory zgłaszał dolegliwości bólowe w klatce piersiowej bez typowych cech bólu stenokardialnego, duszność wysiłkową i brak apetytu z wtórnym spadkiem masy ciała. Negował uczucie kołatania serca i objawy dyzuryczne.

Badanie przedmiotowe

Chory w stanie ogólnym średnio ciężkim, przytomny, w zachowanym kontakcie słowno-logicznym, bez gorączki. Rozległe zmiany łuszczycowe na powierzchni całego ciała, skóra sucha, łuszcząca się, znacznie zaniedbana higienicznie. Pacjent kachektyczny. Węzły chłonne dostępne w badaniu palpacyjnym niepowiększone. Nad polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy, symetryczny, bez cech obturacji i zastoju. Czynność serca miarowa o częstości ok. 100/min, ciśnienie tętnicze 90/60 mmHg. Brzuch wysklepiony w poziomie klatki piersiowej, miękki, niebolesny, bez oporów patologicznych. Perystaltyka słyszalna, prawidłowa. Wątroba powiększona, wystająca ok. 5 cm poniżej prawego łuku żebrowego. Objawy otrzewnowe nieobecne. Objaw Goldflama obustronnie ujemny. Obrzęki obwodowe nieobecne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Na SOR-ze wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) i zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (AP) (ryc. 1) oraz prawobocznej [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano uogólnioną reakcję zapalną z punktem wyjścia z układu oddechowego, z wytworzeniem ropnia płuca oraz ropniakiem opłucnej, będących przyczyną [...]

Leczenie

Chory został zakwalifikowany do pilnej hospitalizacji z powodu uogólnionej reakcji zapalnej z punktem wyjścia z układu oddechowego. Konsultowano go torakochirurgicznie – [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionych radiogramach klatki piersiowej (ryc. 1 i 2) widać:

Jak do tego doszło?

Duszność zgłaszana przez pacjenta wynikała z uogólnionej reakcji zapalnej, wtórnej do zorganizowanego stanu zapalnego w drogach oddechowych, w postaci ropni płuc [...]

Do góry