Kardiologia

Zespoły preekscytacji – o szlakach, które niosą śmierć

dr hab. n. med. Edward Koźluk1,2
dr n. med. Dariusz Rodkiewicz2
lek. Agnieszka Piątkowska3,2

1I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

2Odział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa

3Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Wrocław

Adres do korespondencji:

dr n. med. Dariusz Rodkiewicz

Odział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

e-mail: elektrofizjologia@mssw.pl

  • Kontynuacja wątku omdleń kardiogennych, które dzieli cienka linia od nagłego zgonu sercowego
  • Omówienie mechanizmów arytmii i pułapek elektrokardiograficznych u chorych z cechami preekscytacji
  • Prezentacja czynników ryzyka nagłego zgonu zilustrowana opisem przypadku pacjentki z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a po dwóch zatrzymaniach krążenia

Wyrychtujemy ci chłopaczku trumnę

Tak jak się patrzy – niewielką a szczelną.

Przez górskie łąki i przez lasy szumne

Na barkach skrzynkę poniesiem śmiertelną.

Jakże tu ziemi oddać młodziutkiego

I bezbronnego tak, który zaufał

Jerzy Liebert „Rapsod żałobny”


Niewiele jest w medycynie chorób zagrażających życiu, a tak łatwo i skutecznie wyleczalnych jak zespoły preekscytacji. Aby zwiększyć dramatyzm, należy dodać, że nagły zgon w zespołach preekscytacji dotyczy (jak w motcie) bardzo często osób młodych. Wystarczy kilka razy zetknąć się z zatrzymaniem krążenia w tej jednostce chorobowej (zarówno zakończonym zgonem, jak i trwałym kalectwem w zespole poresuscytacyjnym) u młodych, zdolnych, zdrowych pod innymi względami pacjentów, by stać się orędownikiem ablacji w tej grupie chorych. O niektórych z nich pisaliśmy w przeszłości1-3. Cytując tytuł jednego z poprzednich artykułów na ten temat, po raz kolejny zaapelujemy: nie pozwalajmy umierać młodym pacjentom z zespołem WPW!1 Każda osoba z podejrzeniem preekscytacji powinna być skierowana na konsultację elektrofizjologiczną, bez względu na nasilenie cech preekscytacji czy występujące objawy. Połowa nagłych zgonów u pacjentów z preekscytacją jest pierwszym objawem choroby4. A mamy skuteczne narzędzia, by tym zgonom zapobiegać4-6.

Definicje i podział

Cechy preekscytacji

Cechami preekscytacji są: skrócenie odstępu PQ (u dorosłych <120 ms), poszerzenie zespołów QRS (>120 ms) i występowanie odpowiedzialnej za to poszerzenie fali Δ (zazębienie na ramieniu wstępującym zespołów QRS – ramię to wędruje w kierunku załamka P) (ryc. 1)7. W zespole opisanym przez Wolffa, Parkinsona i White’a8 występują wszystkie trzy składowe preekscytacji. Możliwe jest również występowanie fali delta – Δ bez skrócenia odstępu PQ. Mówimy wtedy o włóknach Mahaima9.

Zespoły preekscytacji

Zgodnie z opisem Wolffa, Parkinsona i White’a o zespole mówimy wtedy, gdy cechom preekscytacji towarzyszą kołatania serca8. W tej sytuacji nie można mówić o bezobjawowych zespołach preekscytacji, a jedynie o pacjentach bez objawów z cechami preekscytacji.

W piśmiennictwie spotyka się opisy 3 form preekscytacji:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicje i podział

Cechami preekscytacji są: skrócenie odstępu PQ (u dorosłych 120 ms) i występowanie odpowiedzialnej za to poszerzenie [...]

Zaburzenia rytmu i objawy u pacjentów z zespołami preekscytacji

U pacjentów z zespołami preekscytacji, tak jak u każdego człowieka, mogą wystąpić wszystkie zaburzenia rytmu (zarówno komorowe, jak i nadkomorowe). Ich [...]

Czynniki ryzyka nagłego zgonu

W jednym z artykułów, który opublikowaliśmy w „Stanach Nagłych po Dyplomie”, cytowaliśmy Jeremy’ego Clarksona, który twierdził, że „Prędkość jeszcze nikogo nie [...]

Diagnostyka i leczenie pacjentów z preekscytacją

U chorych z objawami zespołu preekscytacji leczenie ablacją ma wskazania klasy I i nie wymaga dalszej diagnostyki (ryc. 10)4. Konieczne jest [...]

Pułapki diagnostyczne

Zespoły preekscytacji zastawiają wiele pułapek, przede wszystkim elektrokardiograficznych48. Każdy budzący wątpliwości zapis EKG (lub jego kopię) należy wydać pacjentowi, by umożliwić [...]

Omówienie

W przypadku pacjentów takich jak opisywana przez nas kobieta zawsze nasuwa się refleksja, czemu nie skierowano ich do elektrofizjologa wcześniej. Dlaczego [...]

Podsumowanie

Obecność dodatkowego szlaku przedsionkowo-komorowego objawiająca się cechami preekscytacji w EKG stanowi zagrożenie nagłym zgonem sercowym. Co istotne, do zatrzymania krążenia bardzo [...]

Do góry