Temat numeru

Zagubiony sommelier, czyli alkoholowe zapalenie wątroby u smakosza wina

lek. Aleksandra Tracz
lek. Adriana Grzybowska-Rhéaume

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Adres do korespondencji:

lek. Aleksandra Tracz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – CSK

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: alexandra.7@onet.eu

  • Podstawą rozpoznania alkoholowej choroby wątroby pozostaje wywiad spożywania alkoholu w ilości większej niż uznawana za bezpieczną w kontekście chorób wątroby, tj. >2 j. etanolu dziennie dla kobiet i >3 j. dziennie dla mężczyzn. Na podstawie przypadku pacjenta, który potwierdził wieloletnie spożywanie alkoholu, w artykule została omówiona etiologia alkoholowego zapalenia wątroby oraz sposoby jego leczenia
  • Sommelier – znawca wina, osoba dobierająca w restauracji wino do potraw

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 34, został przyjęty na oddział chorób wewnętrznych (OCW) w trybie pilnym z powodu postępującego zażółcenia powłok skórnych, uporczywego świądu skóry oraz znacznego osłabienia. Pacjent zauważył ponadto ciemniejsze zabarwienie moczu i jaśniejsze zabarwienie stolca. Opisywane objawy wystąpiły ok. 2 tygodni przed hospitalizacją.

Pacjent, z zawodu (były) kelner, potwierdził codzienne, wieloletnie spożywanie alkoholu, głównie wina i piwa. Stało się to przyczyną utraty pracy, co istotnie wpłynęło na zwiększenie ilości spożywanego alkoholu. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę znacznie zażółcone powłoki skórne, zwiększenie obwodu brzucha oraz powiększona wątroba. Nie stwierdzono bolesności w obrębie jamy brzusznej, objaw Chełmońskiego pozostawał ujemny. W tomografii komputerowej (TK) jamy brzusznej opisano m.in. cechy umiarkowanego wodobrzusza, wątroba zaś wykazywała cechy stłuszczenia, jednak bez obrazu charakterystycznego dla przebudowy marskiej. W badaniach laboratoryjnych wykonanych przy przyjęciu stwierdzono:

  • znacznie podwyższone wskaźniki uszkodzenia komórki wątrobowej ([GGTP – γ-glutamyltranspeptidase] 302 j./l, aminotransferaza asparaginowa [AspAT] 168 j./l, aminotransferaza alaninowa [AlAT] 69 j./l)
  • parametry świadczące o upośledzonej wydolności wątroby (albuminy 26,4 g/l, znormalizowany współczynnik czasu protrombinowego [INR – international normalized ratio] 1,85, bilirubina całkowita 52,2 mg/dl, liczba krwinek płytkowych [PLT – platelets] 189 tys./μl)
  • podwyższone wskaźniki stanu zapalnego (białko C-reaktywne [CRP – C-reactive protein] 108,5 mg/l).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

W jaki sposób diagnozowana jest alkoholowa choroba wątroby

Z powodu szkodliwego używania alkoholu jest 3 mln zgonów rocznie, co odpowiada ok. 5,3% wszystkich zgonów na świecie1. Ofiarami alkoholu pozostają [...]

Alkoholowe zapalenie wątroby

Nie ustalono progu spożycia alkoholu, powyżej którego można rozpoznać alkoholowe zapalenie wątroby. Najczęściej stwierdzane jest po wieloletnim spożywaniu alkoholu w ilości [...]

Jakie są metody leczenia alkoholowego zapalenia wątroby?

Wśród uniwersalnych interwencji, które można wdrożyć u większości chorych, pozostają:

Miejsce steroidoterapii w alkoholowym zapaleniu wątroby

Jak zostało wspomniane, przy prognozowaniu ciężkości przebiegu alkoholowego zapalenia wątroby można się posłużyć wskaźnikiem rokowniczym Maddreya8. Wartość MDF ≥32 pkt świadczy [...]

Jakie leczenie zastosowano u pacjenta?

U opisywanego chorego wykluczono aktywne ogniska infekcji. Zastosowano steroidoterapię systemową w postaci prednizonu w dawce 40 mg/24 godz. W kontrolnych badaniach [...]

Jakie były dalsze losy chorego?

Po zakończeniu leczenia pacjent został skierowany do dalszej opieki w poradni hepatologicznej i poradni zdrowia psychicznego. Zalecono mu całkowitą abstynencję alkoholową. [...]

Do góry