Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Redaktor Naczelny „Stanów Nagłych po Dyplomie”

Small hryniewiecki tomasz ar opt

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Szanowni Państwo,

Przed nami pierwszy w rozpoczynającym się 2024 roku numer pisma „Stany Nagłe po Dyplomie”, a w nim jak zwykle artykuły obejmujące prawie całą medycynę – począwszy od różnych działów chorób wewnętrznych, poprzez chirurgię, urologię, na psychiatrii skończywszy. Tym razem jednak tematem numeru jest koagulologia, która może mieć – i coraz częściej ma – istotne znaczenie dla medyków wszystkich specjalności. Zaburzenia krzepnięcia mogą się zdarzyć w pracy każdego lekarza – i zawsze całkiem niespodziewanie. W artykule dr n. med. Anny Oleksiak pt. „Postępowanie z pacjentem z polekowymi zaburzeniami krzepnięcia w stanach nagłych” zostały omówione najczęściej spotykane w stanach nagłych polekowe zaburzenia krzepnięcia, a przede wszystkim małopłytkowość poheparynowa (HIT – heparin-induced thrombocytopenia) oraz skazy krwotoczne po doustnych antykoagulantach.

Dostępnych jest coraz więcej klas i preparatów obniżających krzepliwość. Stwarza to większe możliwości terapeutyczne, zwiększa skuteczność i ułatwia leczenie. Niemniej stosowanie leków wpływających na układ krzepnięcia może się wiązać z powikłaniami krwotocznymi i wymagać zastosowania środków hamujących krwawienie, a także odwracających ich działanie. Autorka artykułu porusza przede wszystkim zagadnienia dotyczące powikłań związanych z leczeniem preparatami heparyny (małopłytkowość poheparynowa) oraz doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, przede wszystkim z grupy antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (NOAC – non-vitamin K antagonist oral anticoagulants). Warto przypomnieć, że mimo coraz większej dostępności i szerszego ich podawania nie u wszystkich pacjentów mogą być one w bezpieczny sposób zastosowane. Do takich chorych należą osoby z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek, a także po zabiegach implantacji sztucznych zastawek serca czy z trombofilią w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego. W artykule przedstawione zostały również wchodzące do praktyki klinicznej preparaty odwracające działanie NOAC.

Autorka wskazuje ponadto, że niektóre stany upośledzenia czynności układu krzepnięcia wiążą się jednocześnie z podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowych. Podobny stan może się łączyć z intensywnymi działaniami odwracającymi działanie leków przeciwkrzepliwych, np. ze stosowaniem dożylnych preparatów witaminy K jako antidotum w krwawieniach w przebiegu stosowania doustnych antagonistów witaminy K. Ryzyko i konsekwencje powikłań zakrzepowych w niektórych sytuacjach są na tyle poważne, że do tego rodzaju postępowania należy podchodzić z dużą ostrożnością i rozwagą.

Życzę miłej lektury i polecam też najnowsze – już czwarte – wydanie podręcznika „Stany nagłe”.

Do góry