Wydarzenia

Relacja z XIII Kongresu Akademii po Dyplomie – Stany Nagłe

Podczas dwóch dni XIII Kongresu Akademii po Dyplomie – Stany Nagłe, który odbył się 17-18 listopada 2023 r. na platformie wirtualnej, specjaliści z różnych dziedzin medycyny omawiali sytuacje i prezentowali przykłady, które mogą się zdarzyć na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub w ambulatorium.

W pierwszym dniu dominowały zagadnienia dotyczące zdarzeń z zakresu medycyny naczyniowej − kardiologii i angiologii. Tematom tym były poświęcone trzy sesje: „Kardiologia i angiologia”, „Kardiologia” oraz „Nagłe sytuacje w POZ, część 1” – nic dziwnego, ponieważ te dziedziny stanowią dużą i istotną część medycyny, a w tym notowanych w niej stanów nagłych, by wspomnieć choćby o zatrzymaniu krążenia, pęknięciu tętniaka aorty czy ostrych zespołach wieńcowych.

– Są to typowe stany nagłe kardiologiczne, które występują bardzo często i mogą pojawić się w praktyce lekarza każdej specjalności. To nie przypadek, że właśnie te tematy omawialiśmy na kongresie pod koniec 2023 roku, ponieważ jeszcze we wrześniu pojawiły się nowe wytyczne European Society of Cardiology (ESC). Reagujemy więc na aktualne doniesienia i przedstawiamy, co się zmieniło i jak powinno wyglądać nasze postępowanie związane z przypadkami kardiologicznymi. Również w zakresie procedur w przypadku chorego z nadciśnieniem tętniczym mamy nowe wytyczne European Society of Hypertension (ESH) – powiedział podczas kongresu jego kierownik naukowy, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie i konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

 

Nie tylko kardiologia

Podczas ostatniej, czyli IV sesji „Pulmonologia i gastrologia”, która miała miejsce pierwszego dnia kongresu, omawiano zupełnie inne tematy niż kardiologiczne. W panelu znalazły się wykłady: „Zaostrzenie POChP”, „Ostra niewydolność oddechowa” oraz „Krwawienia z przewodu pokarmowego”.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lęk i panika pacjenta na SOR

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również ostatnia sesja, podczas której eksperci omówili przykłady sytuacji dotyczących pacjentów z ostrym bólem głowy, ostrą psychozą [...]

Uwaga na anksjolityki

Po każdej sesji eksperci odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników kongresu. W dyskusji podczas pierwszego dnia padło m.in. pytanie o stosowanie [...]

Do góry