Chirurgia

Podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego – zasady postępowania

dr n. med. Mateusz Kamiński

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Mateusz Kamiński

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: mateusz.kaminski@umed.lodz.pl

  • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jest najczęstszą chorobą chirurgiczną wymagającą pilnego zabiegu operacyjnego w ramach ostrego dyżuru. W artykule skupiono się na diagnostyce i leczeniu tej jednostki chorobowej, zwracając jednocześnie uwagę na pułapki w rozpoznaniu jej w różnych populacjach chorych. Temat zobrazowano przypadkiem 26-letniej pacjentki

Opis przypadku

Kobieta, lat 26, z powodu bólu nadbrzusza oraz nudności zgłosiła się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który w badaniu przedmiotowym stwierdził stan prawidłowy. Przepisał inhibitor pompy protonowej (IPP) i zalecił w razie nieustąpienia dolegliwości kontrolne badanie następnego dnia. Pacjentka pojawiła się nazajutrz – chociaż ból nadbrzusza ustąpił, to obecnie silniejszy i o charakterze stałym dotyczył prawego podbrzusza. Poza tym w nocy 2-krotnie zwymiotowała. Skarżyła się ponadto, że jest bardzo osłabiona, co wiązało się z ominięciem ostatnich posiłków z powodu utraty apetytu.

Chora miesiączkuje nieregularnie – ostatnia menstruacja miała miejsce 40 dni temu. Aktualnie czuła pojawiającą się gorączkę – pielęgniarka zmierzyła temperaturę, odnotowując 37,8°C.

Zgodnie z zaleceniem lekarza POZ pacjentka zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Dolegliwości bólowe prawego podbrzusza wciąż narastały. W badaniu przedmiotowym przy przyjęciu stwierdzono tachykardię – ok. 105 uderzeń/minutę. Gdy lekarz poprosił chorą o zakasłanie, czynność ta wywołała u niej ból prawego podbrzusza. Badanie brzucha zostało rozpoczęte od miejsca niebolesnego, czyli lewego podbrzusza. Podczas ucisku tej okolicy pacjentka zgłosiła ból prawego podbrzusza. Palpację kontynuowano w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara – nie stwierdzono nieprawidłowości (brzuch był miękki i niebolesny). Podczas badania prawego podbrzusza chora poczuła silny ból brzucha, wyczuwalne było zwiększone napięcie mięśni oraz obrona mięśniowa. Przy nagłym zwolnieniu ucisku na tę okolicę stwierdziła znaczne zwiększenie dolegliwości.

Lekarz SOR, widząc typowy obraz kliniczny ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, poprosił o pilną konsultację chirurgiczną – niestety chirurdzy byli akurat w trakcie długiego zabiegu operacyjnego. Lekarz zlecił więc podstawowe badania laboratoryjne potrzebne do zakwalifikowania pacjentki do operacji – wyniki wykazały m.in.:

  • leukocyty (WBC – white blood cells) – 13 000 μl (norma [N] 4000-11 000/μl)
  • białko C-reaktywne (CRP – C-reactive protein) – 30 mg/l (N <5 mg/l)
  • obecność neutrofili (NEU) – 78%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego to najczęstsza choroba chirurgiczna wymagająca pilnego leczenia operacyjnego. Jej przyczyną jest zatkanie ujścia wyrostka robaczkowego, najczęściej przez [...]

Obraz kliniczny

W początkowym stadium OZWR charakteryzuje się występowaniem niespecyficznych dolegliwości. Chorzy skarżą się na ból okolicy nadbrzusza środkowego lub okolicy pępka. Ból [...]

Badania dodatkowe

Rozpoznania OZWR dokonuje się na podstawie typowego badania klinicznego. Dodatkowe ukierunkowane są na wykluczenie innych jednostek chorobowych. Wykładnią procesu zapalnego w [...]

Leczenie

W przypadku rozpoznania OZWR należy jak najszybciej wdrożyć leczenie operacyjne – laparoskopowe lub klasyczne (na otwarto). Obie metody są równie skuteczne [...]

Podsumowanie

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą chorobą chirurgiczną wymagającą pilnego zabiegu operacyjnego w ramach ostrego dyżuru. Z koniecznością rozpoznania i dalszego [...]

Do góry