Rzut oka na rtg

Kamica nerkowa będąca przyczyną dolegliwości bólowych jamy brzusznej

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  •  W niniejszym artykule został opisany przypadek pacjenta, który trafił na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu bólu pleców i podbrzusza. Rozpoznano u niego ostre uszkodzenie nerek w przebiegu kamicy moczowodowej lewostronnej

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 74, zgłosił się na SOR z powodu bólu pleców po lewej stronie oraz jamy brzusznej w podbrzuszu. Wcześniej odbył wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z tożsamego powodu, który zalecił odpoczynek, spożywanie płynów w ilości ok. 1500 ml oraz doraźnie leki przeciwbólowe. Pomimo stosowania się do wytycznych dolegliwości po kilku dniach się nasiliły. Pacjent bez gorączki, kaszlu, dolegliwości stenokardialnych ani dyzurycznych.

Badanie podmiotowe

Chory pierwotnie zgłosił się do lekarza POZ – chociaż zastosował się do otrzymanych zaleceń, dolegliwości bólowe nie ustępowały, a nawet uległy nasileniu. Pacjent pod opieką poradni POZ, urologicznej oraz pulmonologicznej. W wywiadzie m.in.: nadciśnienie tętnicze, przerost gruczołu krokowego oraz astma. Nie miał dolegliwości stenokardialnych, uczucia kołatania serca ani objawów dyzurycznych.

Badanie przedmiotowe

Chory w stanie ogólnym dość dobrym. Przytomny, w zachowanym kontakcie słowno-logicznym. Bez gorączki. Skóra różowa, bez patologii, tkanka podskórna miernie rozwinięta. Węzły chłonne dostępne w badaniu palpacyjnym, niepowiększone. Nad polami płucny...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano badania laboratoryjne (tab. 1), a także przeglądowe RTG jamy brzusznej (ryc. 1) oraz tomografię komputerową (TK) jamy [...]

Leczenie

Pacjent został zakwalifikowany w trybie pilnym do hospitalizacji na oddziale urologicznym z powodu kamicy moczowodowej w celu kontynuacji leczenia w warunkach [...]

Rozpoznanie

U chorego rozpoznano ostre uszkodzenie nerek w przebiegu kamicy moczowodowej lewostronnej.

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie jamy brzusznej (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Kamica nerkowa powstaje w wyniku złogów (kamieni) w nerkach i drogach moczowych na skutek wytrącania się związków chemicznych stanowiących prawidłowe lub [...]
Do góry