Repozycja płata i szycie

Small 03 opt

Ryc. 3. Zaopatrzenie rany szwami z polidioksanonu 6.0.

Przed przystąpieniem do szycia płat należy umieścić na miejscu, a następnie uciskać poprzez nasączoną solą fizjologiczną gazę przez dwie-trzy minuty. Postępowanie takie odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia cienkiego skrzepu fibrynowego pomiędzy płatem a kością, a także pomiędzy brzegami rany.[17] Do szycia powinniśmy używać nici 6.0, a nawet 7.0, które zdejmujemy po 48-72 godz. od zabiegu (ryc. 3). W trakcie szycia należy umieszczać węzły szwów z dala od linii cięcia. Postępując w ten sposób, minimalizujemy kolonizację bakterii w tej okolicy.

Podsumowanie

Dzięki ogromnemu postępowi, obecnie przeprowadzane zabiegi są coraz mniej traumatyczne i coraz bardziej przewidywalne. W przypadku stosowania prawidłowych kryteriów doboru pacjentów, zabiegi z zakresu endodontycznej mikrochirurgii charakteryzują się poziomem sukcesu terapeutycznego powyżej 90 proc.[12,18,19] Ponadto endodoncja mikrochirurgiczna pozwala efektywnie wyeliminować zmiany okołowierzchołkowe i powikłania jatrogenne, których nie można usunąć w trakcie leczenia kanałowego.

Staranne wykonanie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia jest uzupełnieniem nowoczesnej endodoncji i może stanowić ogromną korzyść dla pacjenta, jaką jest możliwie najdłuższe zachowanie w jamie ustnej zębów pozbawionych żywej miazgi bez objawów bólowych oraz bez negatywnego wpływu na ogólny stan zdrowia.

Powodzenie prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego określa się na poziomie 92-98 proc.[1-4]■

Do góry