Nauka

Zęby mogą być pomocne w leczeniu udarów mózgu

Opracował lek. dent. Bartosz Stańczyk

Słuszność tej hipotezy próbują udowodnić australijscy badacze

Wzrasta zainteresowanie naukowców i lekarzy wykorzystaniem komórek pobranych z miazgi zęba pacjenta do regeneracji różnych tkanek. Przedkliniczne badanie przeprowadzone na University of Adelaide w Australii daje nadzieję na użycie komórek macierzystych pobranych z zębów do odtworzenia elementów układu nerwowego.
Badanie przeprowadzono na myszach, u których w miejsce uszkodzenia mózgu wszczepiono komórki macierzyste pochodzące z zębów (DPSC – dental pulp stem cells). Komórki miazgi siekaczy zróżnicowały w kierunku komórek układu
nerwowego i powstała tkanka zbliżona do tej, która została utracona w wyniku urazu lub udaru. Nowe komórki cechowały się wysokim poziomem ekspresji genów związanych z białkami typowymi wyłącznie dla neuronów czy tkanki glejowej. Dodatkowo zaobserwowano, że komórki komunikują się ze sobą poprzez proste impulsy elektryczne – tak jak w młodych sieciach neuronowych obserwowanych we wczesnych stadiach rozwoju mózgu. Powstała niedojrzała tkanka i autorzy badania przyznają, że nie były to w pełni funkcjonalne neurony, ale wierzą, że osiągnięcie lepszego efektu jest tylko kwestią czasu.
Obecnie możliwości leczenia pacjentów z udarem mózgu są bardzo ograniczone. Terapia lekami, aby była skuteczna, musi być zastosowana w bardzo krótkim czasie od
momentu powstania uszkodzenia. Próby wykorzystania egzogennych komórek macierzystych kończą się często ich odrzuceniem przez organizm. Dlatego poszukuje się idealnego źródła autogennych komórek macierzystych. Komórki miazgi zęba wydają się zbliżone do ideału ze względu na bardzo łatwy dostęp do nich. Odległym czasowo celem naukowców jest opracowanie metody leczenia uszkodzeń neurologicznych, w których będzie można użyć komórek macierzystych nawet po kilku miesiącach czy latach od udaru i podnieść komfort życia chorych.■

Do góry