Edukacja

Wiedza o lakach szczelinowych wciąż za mała

Opracował lek. dent. Bartosz Stańczyk

Laki szczelinowe są jedną z najlepszych metod zapobiegania próchnicy. Okazuje się, że dentyści, mimo że używają laków na co dzień, nie mają pełnej wiedzy o wskazaniach do ich stosowania.

W czasopiśmie „Journal of the American Dental Association” ukazało się ciekawe badanie dotyczące stosunku dentystów do laków szczelinowych i poziomu ich wiedzy na temat stosowania tego środka prewencyjnego.

Laki szczelinowe na dobre zadomowiły się we wszystkich gabinetach stomatologicznych. Są materiałem lubianym i chętnie stosowanym. Stosunek profesjonalistów do laków jest bardzo pozytywny, ale okazuje się, że wiedza na ich temat bywa niedostateczna, a przypadków klinicznych, w których można je stosować, jest więcej niż się z początku wydaje.

Na konferencji dentystycznej na Florydzie przeprowadzono badanie ankietowe wśród jej uczestników – 163 lekarzy dentystów. Okazało się, że brakuje im wiedzy o lakach opartej na rzetelnych dowodach naukowych i zgodnych z wytycznymi towarzystw naukowych (evidence-based dentistry). Z badania wynika, że dentyści mogliby używać laków znacznie częściej.

Powody nieużywania laków

  • niedostateczna wiara w ich skuteczność,
  • trudność w dobrym kwalifikowaniu zębów nadających się do lakowania,
  • obawa przed lakowaniem próchnicowo zmienionych bruzd,
  • kwestie natury finansowej (niepokrywanie kosztu zabiegu z ubezpieczenia, niechęć rodziców do płacenia za zabieg),
  • kłopoty z retencją laku,
  • potrzeba późniejszej kontroli i ewentualnego uzupełniania laków.

American Dental Association (ADA) zachęca dentystów do częstszego stosowania laków szczelinowych szczególnie u dzieci, chociaż proponuje także używanie tego środka u nastolatków i dorosłych. Autorzy badania zwracają szczególnie uwagę na fakt, że dentyści (pomimo zaleceń ADA) nie podejmują się lakowania zębów z oznakami próchnicy początkowej, czyli ogniskami demineralizacji (białe plamy) bez ubytku tkanek zęba. Tylko 25 proc. stomatologów odpowiedziało poprawnie na pytanie o leczenie takich zmian (aplikacja laku bez mechanicznego opracowywania szkliwa). Z badania wynikało także, że w programie studiów stomatologicznych niedostatecznie dużo czasu poświęca się na ćwiczenia procedury kwalifikowania zębów i ich lakowania. ADA zaleca dentystom pogłębianie swojej wiedzy na temat laków podczas kursów, które przekazują najnowszą wiedzę na ten temat.

Do góry