Aktualności

Powołano krajowy oddział Sojuszu na rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy

Jerzy Dziekoński

W 2013 roku ACFF (The Alliance for a Cavity-Free Future) zarejestrowano jako organizację pożytku publicznego. W czerwcu br. powołano w Warszawie przy udziale specjalistów z Czech, Słowacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Rumunii i Polski środkowo-wschodnioeuropejski oddział ACFF. Jego szefową została prof. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W październiku br. powołano polski oddział ACFF, koordynatorką jest prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, krajowa konsultant ds. stomatologii dziecięcej.

Utworzono siedem grup roboczych Sojuszu na rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (The Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF). Pierwsza zajmie się programami profilaktycznymi, druga – edukacją, trzecia – profilaktyką fluorkową, czwarta – problematyką żywieniową, piąta – higieną jamy ustnej, szósta – zapobieganiem próchnicy w chorobach przewlekłych i siódma – zapobieganiem próchnicy u dzieci niepełnosprawnych.

Konkrety na początek

ACFF ma objąć działaniami przede wszystkim dzieci i młodzież oraz kobiety ciężarne. Szkoleni będą lekarze specjalności innych niż stomatologiczna, pielęgniarki i położne.

Pierwsze działania zostały już podjęte. O najnowszą wiedzę ma zostać uzupełniony podręcznik Stomatologia Wieku Rozwojowego, który został wydany pod redakcją Marii Szpringer-Nodzak i Magdaleny Wochny-Sobańskiej. Przygotowano również nowe piśmiennictwo, zawierające współczesne pozycje podręcznikowe – jest już przesłane do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jako załącznik do programu specjalizacji. Kolejny krok to szkolenia lekarzy niezwiązanych ze stomatologią.

– Wystosowaliśmy pisma do wszystkich konsultantów, przede wszystkim do konsultanta krajowego ds. pediatrii, oraz poprosiliśmy o pomoc dyrekcje departamentów matki i dziecka, szkolnictwa wyższego oraz pielęgniarek i położnych Ministerstwa Zdrowia, aby wprowadzić szkolenie z zakresu stomatologii dziecięcej pod postacią obowiązkowego kursu do programu specjalizacyjnego pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarstwa pediatrycznego. Musimy przygotować program takiego szkolenia. Zostanie on włączony do programów kształcenia podyplomowego – relacjonowała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk.

Wspólne stanowisko

Fundamentem działalności ACFF jest nie tylko zjednoczenie najbardziej wpływowych lokalnych specjalistów, lecz również wypracowanie jednego stanowiska. Skoro programy edukacyjne i profilaktyczne mają trafić do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, muszą być usystematyzowane merytorycznie.

– W tej chwili lokalnie realizowane są różne programy, które nie są skonsultowane, nie mają żadnej opinii merytorycznej, często nawet o nich nie wiemy. Będziemy starać się trzymać rękę na pulsie tak, aby zjednoczyć wszystkie działania – mówiła koordynatorka polskiego ACFF.

Jak wskazywali uczestnicy spotkania, nie może dochodzić do sytuacji, w której w różnych szkołach różni edukatorzy głoszą różne, często sprzeczne opinie. Zwłaszcza w kwestii profilaktyki fluorkowej, która znajduje coraz więcej przeciwników.

– Fluor budzi duże emocje, zarówno wśród profesjonalistów, jak i obywateli. Szkodliwość profilaktyki fluorkowej to jeden z pierwszych mitów, z jakimi trzeba się rozprawić – przekonywała prof. Urszula Kaczmarek, koordynator grupy ds. profilaktyki fluorkowej.

Środowisko dentystyczne otrzymało już w tej sprawie opinię wypracowaną dwa lata temu przez panel ekspercki. Wiedza ta – zdaniem sygnatariuszy polskiego oddziału ACFF – musi teraz zostać upowszechniona. Kolejny element to opinie na temat asortymentu do pielęgnacji jamy ustnej.

– Nie mamy wsparcia rodziców. Wciąż bagatelizuje się znaczenie mycia zębów przez małe dzieci. Dlatego musimy wypracować zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej dla wszystkich grup wiekowych oraz kobiet w ciąży, przedstawić technikę szczotkowania, sposoby stosowania skrobaczek do języka, a także innego rodzaju asortymentu, który jest stosowany w codziennych zabiegach higienicznych jamy ustnej – postulowała prof. Joanna Szczepańska, koordynator grupy ds. higieny jamy ustnej.■

Do góry