Aktualności

Aktualności

Opracował Jerzy Dziekoński

Uproszczona radiologia

Przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL negocjowali z Ministerstwem Zdrowia możliwość uproszczenia procedur radiologicznych w placówkach stomatologicznych. Zmniejszenie liczby testów podstawowych i specjalistycznych, a także dopuszczenie systemów jezdnych w stomatologii – takie obietnice złożyli przedstawiciele resortu zdrowia. Lekarze dentyści wielokrotnie podkreślali, że wymogi są zbyt rygorystyczne i nie odpowiadają rzeczywistej skali zagrożenia. MZ zapowiedziało wprowadzenie zmian przepisów ustawy z 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe.

Dentyści na pół etatu

NFZ zapowiada zmiany w kontraktowaniu leczenia stomatologicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy dentystów, planuje umożliwienie dyrektorom oddziałów funduszu kontraktowanie usług stomatologicznych w wymiarze większym lub mniejszym niż pełen etat. Ułatwi to przede wszystkim zatrudnienie stomatologów w gabinetach szkolnych, ponieważ lekarze nie są zainteresowani realizacją tych świadczeń w wymiarze pełnego etatu. Częściej proponują pracę np. przez kilka godzin w tygodniu.

Cennik na stronie internetowej

Dotychczas cennik usług należało podać do wiadomości pacjentów, wywieszając go w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie w połowie listopada, należy go zamieścić również na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność, o ile taką stronę właściciel posiada. Prezentowanie cennika nie dotyczy świadczeń finansowanych przez NFZ (Dz.U.2013.217, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ust. 2). ■

Do góry