Aktualności

Nadchodzą e-zwolnienia

Małgorzata Świeca

Prawniczka, specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym oraz konstytucyjnym

Od stycznia 2015 roku lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie. Papierowe druki zwolnień będą wystawiane tylko w wyjątkowych przypadkach, a ich całkowita eliminacja nastąpi w 2018 roku. Dzięki e-zwolnieniom droga pacjenta do uzyskania zaświadczenia ma być krótsza i bardziej efektywna. Mają one ponadto służyć wyeliminowaniu nadużyć, a tym samym prowadzić do oszczędności.

Zmiany z nowym rokiem

Od stycznia 2015 roku dowodem stwierdzającym czasową niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby jest:

  • zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego,
  • wydruk zaświadczenia – wydany na żądanie pacjenta,
  • zaświadczenie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
  • zaświadczenie lekarskie na papierze – w wyjątkowych przypadkach.

Lekarz wystawia zaświadczenie za pośrednictwem swojego indywidualnego elektronicznego profilu udostępnionego nieodpłatnie przez ZUS w systemie informatycznym. Wzór zaświadczenia lekarskiego jest określony przez ZUS i dostępny na tym profilu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany z nowym rokiem

Od stycznia 2015 roku dowodem stwierdzającym czasową niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby jest:

E-zwolnienie w praktyce

Lekarze za pośrednictwem systemu uzyskują bezpłatny dostęp do danych pacjenta, jego płatników składek oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL chorego [...]

Elektroniczne zaświadczenie zawiera:

1. Identyfikator i datę wystawienia.

To nie koniec papierowych zwolnień

Zaświadczenia w formie papierowej będą funkcjonowały do 2018 roku – wtedy zostaną wyeliminowane całkowicie, jednak tylko w szczególnych przypadkach. Po pierwsze, [...]
Do góry