Aktualności

Od 2015 roku kasa fiskalna dla wszystkich

Małgorzata Świeca

Prawniczka, specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym oraz konstytucyjnym

Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej obejmuje kolejne grupy zawodowe, w tym lekarzy dentystów, od 1 stycznia 2015 roku. Zmiany dotyczą lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej.

Likwidacja dotychczasowych zwolnień

Z nowym rokiem zlikwidowane zostało prawo do zwolnień związanych z obrotem poniżej 20 tys. złotych. Lekarze dentyści, którzy dotychczas korzystali ze względu na mały obrót ze zwolnienia z kasy fiskalnej, od 2015 roku obowiązkowo muszą ją wprowadzić. Zasadą jest zatem, że każda praktyka lekarska udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od osiągniętego obrotu. Likwidacja prawa do zwolnienia oznacza, że lekarz dentysta, który osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym nawet niewielki obrót, i tak musi się zaopatrzyć w kasę fiskalną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kasa tylko dla usług prywatnych

Dokumentowanie sprzedaży usług za pomocą kasy fiskalnej dotyczy tylko usług świadczonych przez lekarza dentystę bezpośrednio, czyli świadczeń dokonywanych prywatnie. Lekarze świadczący [...]

Okres przejściowy do 1 marca 2015 roku

Nowe przepisy nie wprowadzają wymogu stosowania kas już od 1 stycznia 2015 roku. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy na dostosowanie się [...]
Do góry