Opis przypadku

Dylematy diagnostyczne

Lek. dent. Alicja Dziedzicka

Prywatna praktyka stomatologiczna w Warszawie, członek PTE

Kobieta, lat 22, zgłosiła się do gabinetu z powodu obrzęku dziąsła po stronie przedsionkowej w rzucie wierzchołka korzenia zęba 22 (ryc. 1). Pacjentka ogólnie zdrowa, w wywiadzie szczegółowym podała uraz zęba 21 ok. czterech lat wcześniej z następowym leczeniem kanałowym i odbudową wypełnieniem kompozytowym. Badanie ogólne nie było istotne diagnostycznie. Badanie szczegółowe wykazało:

  • Ząb 22 – lekko bolesny na opukiwanie, ruchomość prawidłowa, głębokość kieszonki dziąsłowej w normie, prawidłowa reakcja na testy żywotności, zabarwienie zęba prawidłowe, brak ubytków próchnicowych, na dziąśle od strony przedsionkowej na wysokości wierzchołka korzenia widoczny ropień podśluzówkowy z czynną przetoką.
  • Ząb 21 – lekko bolesny na opukiwanie, zwiększona ruchomość w płaszczyźnie poziomej i pionowej, głębokość kieszonki dziąsłowej w normie, brak reakcji na testy żywotności, zabarwienie zęba ciemniejsze od zębów sąsiednich, nieszczelne wypełnienia kompozytowe.

Do góry