Opis przypadku

Proste reguły – znaczna poprawa estetyki

Lek. dent. Tomasz Fałkowski

Własna praktyka stomatologiczna w Warszawie. Członek PTE

Kompozycja górnych zębów ma decydujące znaczenie dla wrażenia, jakie wywiera na nas czyjś uśmiech

Czasami niewielkie mankamenty pozornie zadbanych zębów składają się na niezbyt dobry efekt końcowy (ryc. 1). Zastosowanie kilku prostych i bardzo często łatwych do uzyskania reguł potrafi zdecydowanie podnieść walory estetyczne zębów. W opisywanym przypadku będziemy analizować i poprawiać estetykę uśmiechu kobiecego.

Prawidłowe proporcje wielkości zębów

Przyśrodkowe siekacze powinny być zawsze bardzo symetryczne i dominujące w całym uśmiechu. To na nich ma skupiać się uwaga obserwatora. U naszej pacjentki pierwotnie jedynki tylko nieznacznie różniły się wielkością od dwójek. Jak sprawić, by były bardziej wyeksponowane przy niezmienionych rzeczywistych wymiarach i przy zastosowaniu metod minimalnie inwazyjnych? Najprościej wykorzystać optyczną iluzję i fakt, że nasze oko rejestruje nie pełny wymiar zęba, a jedynie tę część, która odbija ku nam światło. Skorygowaliśmy więc lekko kompozytem kształt jedynek tak, by większa część zęba była skierowana płasko do przodu i odbijała ku nam światło, a dużo mniejsza część kierowała je w bok. Poprawiło to proporcje tych zębów (idealna proporcja szerokości do długości to 75-80 proc.) (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Harmonijne nachylenie osi zębów

Przed leczeniem osie zębów nie tworzyły spójnej całości (ryc. 3). Estetyczny układ uzyskujemy wówczas, gdy prawa i lewa strona są swoimi [...]

Harmonijny układ kątów międzysiecznych oraz punktów stycznych

Nasze oko nie rejestruje bezpośrednio chaotycznego położenia zębów. Błyskawicznie dostrzega jednak brak harmonii na granicy pomiędzy jasnymi zębami a ciemnym wnętrzem [...]

Położenie zębów

Spójna koncepcja uśmiechu wymaga, żeby dwójki nie dominowały nad jedynkami, były zauważalnie mniejsze oraz położone wewnątrz strefy, która z jednej strony [...]
Do góry