Badania

„Gen Angeliny Jolie” odpowiedzialny także za raka ślinianek

Opracował lek. dent. Bartosz Stańczyk

Związek między rakiem sutka a rakami ślinianek jest znany od dziesięcioleci. Kluczowa w tej relacji jest mutacja genów BRCA1BRCA2. To dwa antyonkogeny – geny supresorowe kodujące białka, które mają stabilizować materiał genetyczny komórki i kontrolować cykl komórkowy podczas mitozy. Mutacje w tych genach wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka sutka oraz raka jajnika – u kobiet wystarczy dziedziczenie mutacji w którymkolwiek z dwóch genów. Mężczyźni z mutacjami są także narażeni na raka sutka, raka stercza i trzustki. Badania mutacji genu BRCA zyskały uwagę opinii publicznej w 2013 roku, gdy aktorka Angelina Jolie ogłosiła, że dziedziczy mutację tego genu i poddała się profilaktycznej mastektomii. Poszukiwania mutacji w tych genach to jedne z najczęstszych profilaktycznych badań genetycznych.

Do góry