Poznaj paragrafy

Zęby do reklamacji

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Kiedy pacjent może zgłosić zastrzeżenia do usługi stomatologicznej i jak w takiej sytuacji należy prawidłowo postąpić

W praktyce każdego lekarza dentysty zdarzyła się zapewne sytuacja, kiedy w gabinecie pojawił się niezadowolony pacjent. Wypełnienie, które wypadło miesiąc po założeniu, czy uszkodzony most porcelanowy nie muszą od razu oznaczać błędu popełnionego przez lekarza. Ważne, aby obsługa reklamacji była efektywna – nie ma bowiem skuteczniejszej antyreklamy gabinetu niż rozgoryczony pacjent.

Prawo do reklamacji

Prawa do reklamacji usług stomatologicznych nie regulują szczególne przepisy – odnoszą się do nich ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Pacjent zgłaszający się do gabinetu w celu wykonania określonego zabiegu zawiera z lekarzem dentystą – w większości przypadków w formie ustnej – umowę. Aby pacjent mógł skorzystać z prawa do reklamacji, nie jest zatem wymagane zawarcie umowy w formie pisemnej, ponieważ w przypadku wykonania zabiegu istnieje domniemanie jej zawarcia. Zgodnie z orzecznictwem, w zależności od tego, co stanowi przedmiot usług medycznych, umowa między lekarzem a pacjentem będzie umową o dzieło bądź umową wzajemną, podobną do umowy o dzieło, przez którą przyjmujący zamówienie podmiot prowadzący działalność leczniczą zobowiązał się do osiągnięcia określonego rezultatu (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 655/10).

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło lekarz dentysta zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (np. wypełnienia), zaś pacjent ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Na podstawie tych samych przepisów dentysta ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanego dzieła. Pacjent może zatem zareklamować źle wykonaną usługę medyczną w terminie roku od dnia jej wykonania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prawo do reklamacji

Prawa do reklamacji usług stomatologicznych nie regulują szczególne przepisy – odnoszą się do nich ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Pacjent zgłaszający się [...]

Klauzule umowne

Lekarze, którzy zawierają z pacjentem umowę w formie pisemnej, mogą umieścić w niej klauzule umowne dotyczące dodatkowych gwarancji bądź dłuższego terminu [...]
Do góry