Aktualności

Aktualności

Agnieszka Mocarska

Nowa opłata za wpis do rejestru praktyk

Od 1 lutego br. opłata za wpis do rejestru praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynosi 80 zł, a za zmianę wpisu – 40 zł. Według Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.) opłata za wpis do rejestru to „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok”, a za zmianę – jej połowa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowa opłata za wpis do rejestru praktyk

Od 1 lutego br. opłata za wpis do rejestru praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynosi 80 zł, a za zmianę wpisu – 40 [...]

Kształcenie asystentek

Komisja Stomatologiczna NRL zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o działania w sprawie przywrócenia kształcenia zawodowego asystentek stomatologicznych. Według niej świadczenie dentystyczne jest [...]

Kwalifikacje zawodowe

Polska w styczniu 2016 roku musi wdrożyć dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Do góry