Badania

Utrata zębów a pamięć i sprawność ruchowa seniorów

Lek. dent. Bartosz Stańczyk

W kilku ostatnich dekadach przeprowadzono wiele badań na temat potencjalnego wpływu patologii w obrębie jamy ustnej na zachorowalność i śmiertelność związaną z innymi chorobami układowymi. Większość tych prac skupiała się na związku zapalenia przyzębia z ryzykiem pojawienia się cukrzycy oraz chorób układu krążenia. Okazuje się, że patologia w postaci utraty zębów sama w sobie może być przyczyną innych schorzeń.

Wpływ bezzębności

Wyróżnia się dwie ścieżki wpływu bezzębności na sprawność ruchową i umysłową.

1. Ścieżka żywieniowa, związana z przyjmowaniem pokarmów. Utrata zębów upośledza funkcję żucia, co wpływa na niedożywienie takich pacjentów. Zaburzenia odżywiania w postaci ubogiej diety są przyczyną przewlekłych chorób, których skutkami są fizyczne i umysłowe niedomagania.

2. Przewlekłe procesy zapalne w jamie ustnej, które tląc się w obrębie układu stomatognatycznego, wpływają na pojawianie się stanów zapalnych w innych narządach i tkankach. Mowa tutaj o zapaleniu przyzębia, którego oczywiście osoby bezzębne już nie mają, ale jest duże prawdopodobieństwo, że cierpiały na nie w przeszłości i negatywne skutki w innych rejonach ciała mogą się utrzymywać. U osób używających protez źródłem stanów zapalnych może być grzybica (stomatopatia protetyczna).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wnioski

Utrata wszystkich zębów może być wczesnym prognostykiem obniżenia sprawności umysłowej i fizycznej u osób ok. 70. r.ż. Autorzy badania zwracają także [...]
Do góry