Onkologia

Rak błony śluzowej jamy ustnej (2) – leczenie

Dr n. med. Marcin Czajka1
Dr n. med. Mariusz Szuta1
Prof. dr hab. med. Jan Zapała2

1 Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Stomatologii UJ CM w Krakowie

2 Kierownik Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Stomatologii UJ CM w Krakowie

Podczas rutynowego badania dokładnie obejrzyj przedsionek i dno jamy ustnej, język, ustną część gardła oraz węzły chłonne na szyi

Zasady leczenia

Leczenie chorych na raka jamy ustnej ma na celu:

► wyleczenie choroby nowotworowej,

► uzyskanie jak najlepszej jakości życia chorych dzięki maksymalnemu utrzymaniu lub przywróceniu funkcji układu stomatognatycznego (mowy, żucia, połykania),

► uzyskanie jak najlepszej estetyki twarzy,

► zapobieganie negatywnym skutkom terapii onkologicznej (chorobom przyzębia, próchnicy zębów, przykurczom żuchwy i szczękościskowi, osteoradionekrozie szczęk lub żuchwy),

► wczesne wykrywanie i leczenie nawrotów choroby nowotworowej.[2]

W leczeniu chorych na raka jamy ustnej stosuje się, w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, leczenie chirurgiczne oraz radio- lub chemioradioterapię radykalną w monoterapii albo leczenie skojarzone łączące w różnych sekwencjach leczenie chirurgiczne, radioterapię oraz chemioterapię.[11-13]

W przypadku I oraz II stopnia zaawansowania raka według AJCC 2010 równorzędnymi metodami leczenia radykalnego są radioterapia na obszar guza pierwotnego i pola szyjne lub radykalne wycięcie guza z co najmniej 5-mm marginesem tkanek zdrowych wraz z elektywnym usunięciem węzłów chłonnych na szyi po stronie zmiany (operacją nadłopatkowo-gnykową, supraomohyoid neck dissection, SOHND).[8]

Do radio- lub chemioradioterapii radykalnej kwalifikowani są najczęściej chorzy z rakiem nisko- (G III) lub niezróżnicowanym (G IV). Należy jednak pamiętać, że radioterapii nie stosuje się w przypadku lokalizacji guza pierwotnego w okolicy koniuszka języka lub w odległości poniżej 5 mm od żuchwy.[8]

Dr n. med. Marcin Czajka i dr n. med. Mariusz Szuta będą wykładowcami na IV Kongresie Akademii po Dyplomie Stomatologia, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 roku.

W przypadku raków w III oraz IV stopniu zaawansowania według AJCC 2010 zalecaną sekwencją leczenia jest radykalne wycięcie guza pierwotnego z co najmniej 0,5-cm marginesem tkanek zdrowych wraz z selektywną lub radykalną operacją szyjną (RND) po stronie guza i ewentualnie selektywną operacją węzłową po stronie przeciwnej, w zależności od stanu lokoregionalnych węzłów chłonnych na szyi. Radio- lub chemioradioterapię stosuje się jako uzupełnienie pierwotnego zabiegu resekcyjnego.

U chorych z IVa stopniem zaawansowania klinicznego raka konieczne jest niekiedy wdrożenie pełnego leczenia skojarzonego, na które składają się chemioterapia neoadjuwantowa, wycięcie chirurgiczne guza wraz z węzłami chłonnymi szyi oraz radioterapia adjuwantowa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie chorych na raka jamy ustnej ma na celu:

► wyleczenie choroby nowotworowej,

Zasady opieki onkologicznej po zakończeniu leczenia

Chory po zakończeniu radykalnego leczenia raka błony śluzowej jamy ustnej powinien pozostawać pod stałą obserwacją onkologiczną. Podczas wizyt kontrolnych należy starannie [...]

Rola lekarza stomatologa w leczeniu raka błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo ważną rolę w wykrywaniu, diagnostyce i późniejszym leczeniu raków błony śluzowej jamy ustnej odgrywa lekarz dentysta, a jego ścisła współpraca [...]

Opis przypadku 1 – Chory z rakiem brzusznej powierzchni języka po stronie prawej

Opis przypadku 2 – Chory z rakiem dziąsła dolnego po stronie prawej

Do góry