Nauka

Wpływ bakterii z jamy ustnej na rozwój chorób ogólnoustrojowych

Mgr inż. Diana Mikołajczyk
mgr inż. Agnieszka Machul

Płytka nazębna może mieć niekorzystny wpływ na cały organizm

Zapalenia dziąseł i przyzębia są bardzo rozpowszechnionymi chorobami zarówno u osób starszych, jak i młodszych. Charakteryzują się nagromadzeniem wokół zębów płytki nazębnej (biofilmu mieszanego), co w konsekwencji wywołuje zapalenie w sąsiednich tkankach miękkich. Kontrola płytki nazębnej przez pacjentów lub dentystów jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegania wystąpieniu i progresji choroby ogólnoustrojowej indukowanej bakteriami jamy ustnej.

Podczas zabiegów stomatologicznych lub nawet szczotkowania zębów część tych bakterii oraz ich części składowe, takie jak endotoksyny, mogą łatwo dostać się do krążenia ogólnego. U osób o obniżonej odporności bakteriemia może prowadzić do infekcji bakteryjnej odległych narządów. Endotoksyny bakterii jamy ustnej stwierdzano w posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniach płuc, chorobach wątroby i licznych innych potencjalnie śmiertelnych zaburzeniach.

Biofilm bakteryjny

W ostatnich latach powróciło zainteresowanie biofilmem bakteryjnym oraz skutkami, jakie może on wywoływać w organizmie. Bakterie wykazują zdolność do uwalniania substancji takich jak: lipopolisacharydy l (endotoksyny), peptydy chemotaktyczne, toks...

Płytka nazębna zawiera ponad 700 gatunków bakterii, które poprzez złożone szlaki sygnalizacyjne (quorum sensing) kontrolują rozwój biofilmu. W ciągu kilku godzin od gruntownego oczyszczenia zębów bakterie kolonizują głównie powierzchnię wokół dzią...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ bakterii na organizm

Reakcje organizmu na toczący się proces zapalny mogą być uwidocznione dzięki pomiarowi swoistych przeciwciał w krwi obwodowej, C-reaktywnego białka ostrej fazy [...]
Do góry