Finanse

Fundusze unijne – jak się starać o dofinansowanie

Przemysław Puch

Najłatwiej będzie uzyskać środki w regionach mniej zurbanizowanych, najtrudniej – w najbogatszych województwach

To zapewne ostatni budżet unijny, w którym Polska otrzymuje znacznie większe środki niż te, które do niego wpłaca. Tak jak podczas poprzedniej tzw. perspektywy finansowej, ostatecznymi beneficjentami obecnej będą komercyjne przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz osoby fizyczne (zatrudnieni). Są jednak istotne różnice. Jak wynika z Umowy partnerstwa, dokumentu podpisanego przez rząd z Komisją Europejską, ważnym zagadnieniem nowego budżetu Unii Europejskiej będą nakłady na intensyfikację współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami, innymi słowy: współpraca świata nauki i biznesu oraz wdrażanie innowacyjnych (nowoczesnych) rozwiązań. Tego rodzaju inwestycje w nowym budżecie zostały zgrupowane w programach operacyjnych (PO): Inteligentny Rozwój (IR) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (WER), obu finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Do dyspozycji beneficjentów będzie w sumie 13,3 mld euro (blisko 56 mld zł). Programy podzielone są na osie priorytetowe, one z kolei – na instrumenty. – W nowej perspektywie szczególny nacisk będzie położony na trzy obszary: innowacyjność, nowe technologie, w tym informatyczne, oraz współpracę nauki z przedsiębiorcami – wskazuje Malina Gapik, specjalistka ds. funduszy pracująca w Komisji Europejskiej. – Dla właścicieli gabinetów medycznych i stomatologicznych najciekawsza może być druga oś priorytetowa programu Inteligentny Rozwój nosząca nazwę Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Ubiegając się o wsparcie, planując zakupy sprzętu czy innego rodzaju inwestycje, warto jednak pamiętać, aby wybierać rozwiązania, które będą mogły uzyskać tzw. zaświadczenie o innowacyjności.

Audyt gabinetu

To niezależna opinia na temat technologii, której wdrożenie jest planowane. W niektórych konkursach, przeznaczonych dla podmiotów chcących realizować innowacyjne inwestycje, posiadanie opinii będzie obowiązkowe (w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony), w innych – jedynie bardzo pomocne. – Szczególnie w ramach programu IR z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że opinia o innowacyjności będzie przynajmniej znacznie zwiększać szanse na przyznanie dofinansowania, nawet jeśli nie zostanie ona uznana za warunek zawarty w wykazie niezbędnych dokumentów – uważa Malina Gapik.

– Efektywne wdrażanie nowych rozwiązań jest z reguły zdeterminowane szybkością, z jaką można pozyskać kapitał na ich realizację, co z kolei wymaga zaangażowania środków do przygotowania oceny potrzeb oraz prac związanych z wyborem zestawu technolo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kto wystawia opinie

Opinię dotyczącą sprzętu medycznego czy stomatologicznego można uzyskać w:

Bezzwrotne wsparcie

Najłatwiejszy dostęp do europejskich pieniędzy będą miały osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie gabinetu. Środkami z nowego unijnego budżetu zostaną zasilone urzędy [...]

Kluczowa kondycja

W przypadku osób już prowadzących gabinet nie ma, rzecz jasna, takich wymagań. W naborach wniosków z tej puli wiele zależy jednak [...]

Zawartość biznesplanu

Nie ma jednego, przyjętego powszechnie, wzoru biznesplanu. Jego zawartość, koncepcja i układ poszczególnych części zależą od autora. Warto jednak zastosować kilka [...]

Plan inwestycji

Najważniejszym dokumentem podczas ubiegania się o środki europejskie jest profesjonalny biznesplan. Dokument taki można napisać samemu lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie. [...]
Do góry