Polemika

Zły zgryz

Lek. dent. Karol Iwanowski

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Ze zdziwieniem przeczytałem zamieszczony na łamach „Medical Tribune Stomatologia” (2/2015) artykuł dr. n. med. Andrzeja Baszkowskiego.

W swoim felietonie autor między innymi krytykuje planowaną likwidację stażu podyplomowego i lansowanie specjalizacji w dziedzinie stomatologii. Trudno nie zgodzić się z autorem, że bardzo ważne w kształceniu stomatologów jest zdobywanie podstawowych umiejętności praktycznych, przydatnych w leczeniu pacjentów zgłaszających się z bólem lub ubytkami w zębach. Zgadzam się, że likwidacja stażu podyplomowego była złym pomysłem. Zgadzam się, że nie można obniżać nakładów finansowych na podstawowe kształcenie i przygotowanie do zawodu. Dziwię się jednak, dlaczego autor jest przeciw planowanemu zwiększaniu dostępności kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów. Wiadomo przecież, że miejsc specjalizacyjnych w stomatologii jest bardzo mało. Niepokoi mnie jego niechęć wobec rozwoju lecznictwa stomatologicznego opartego na lekarzach specjalistach.

Do góry