Aktualności

Aktualności

Magda Szrejner

Przeglądy obowiązkowe?

Lekarze z komisji stomatologicznej NRL postulują stworzenie rządowego planu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Zabiegają w tej sprawie o spotkanie z premier Ewą Kopacz. Lekarze chcą zainteresować rząd powstaniem karty opieki stomatologicznej, w której szczególne miejsce będzie pełnić profilaktyka. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie dla pacjentów do 18. r.ż. obowiązkowych przeglądów stomatologicznych. Lekarze domagają się też, by NFZ płacił za więcej niż jedną wizytę adaptacyjną dzieci w gabinecie dentystycznym. Jak przekonują specjaliści z samorządu lekarskiego, żeby w ogóle móc mówić o podstawowej opiece stomatologicznej, stawka na jednego Polaka powinna wynosić dwu-, trzykrotność obecnej. Dzisiaj jest to nieco powyżej 45 zł rocznie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Testy rentgenowskie

Komisja stomatologiczna OIL w Krakowie przypomina, że dentyści mają obowiązek przeprowadzania testów podstawowych, jeśli w ich gabinetach użytkuje się aparaty rentgenowskie. [...]

Niewygodny prezent

Wciąż nierozstrzygnięte są losy Wydziału Stomatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Miał on powstać w zabytkowym budynku, który miasto podarowało uczelni [...]
Do góry