Ale zgryz

Reklamie wolno wszystko

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

Komisja Stomatologiczna NRL

Small baszkowski andrzej 02  opt

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

1. Sposoby ogłaszania się lekarzy winny odpowiadać godności stanu lekarskiego i zasadom etyki lekarskiej.

2. Ogłoszenia lekarzy mogą zawierać tylko: imię i nazwisko lekarza, tytuł naukowy, specjalność, adres, numer telefonu, godziny przyjęć, ponadto wyrazy: przeprowadził się, wyjechał, powrócił.

3. Ogłoszenia nie powinny nosić cech reklamy kupieckiej.

4. Ogłoszenia mogą być umieszczone w prasie: przy osiedlaniu się dwa razy tygodniowo przez sześć miesięcy, we wszystkich innych przypadkach do dwóch razy w tygodniu w ciągu jednego miesiąca.

5. Ogłoszenia zakładów leczniczych mogą zawierać tylko nazwę zakładu, określenie jego charakteru, adres, godziny przyjęć, telefon, nazwiska lekarzy tam pracujących.

To wybrane zapisy z Kodeksu Lekarskiego z 1936 roku. Śmiesznie wyglądają przy naszych dzisiejszych reklamach, na których jest wszystko. Są zapewnienia o rabatach, o najlepszych możliwych świadczeniach, o najnowszych urządzeniach i aparatach. Oczywiście nie są to zwykłe gabinety, ale wysoko specjalistyczne centra, kliniki i diabli wiedzą co jeszcze. Są nawet kilkumetrowe zdjęcia uśmiechniętych pracujących tam lekarzy z ich podpisami. O tej godności stanu lekarskiego, o której było w punkcie pierwszym, pisze również nasz Kodeks Etyki Lekarskiej… No i co z tego. Dla większości to puste pojęcie…

Prawda jest taka, że sprawę reklam samorząd przegrał z kretesem…

Do góry