Akademia po dyplomie „stomatologia”

Kongres dla zawodowców

Dr n. med. Mariusz Szuta

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Stomatologii UJ CM w Krakowie

Słowa klucze tegorocznego spotkania to interdyscyplinarność i profesjonalizm

11 kwietnia 2015 roku odbył się w Warszawie IV Kongres Akademii po Dyplomie „Stomatologia”, który zgromadził rekordową jak do tej pory liczbę 156 uczestników z całej Polski (ryc. 1-3).

Jak co roku nie zawiedli również wykładowcy, którzy stawili się w komplecie i wygłosili przygotowane przez siebie wykłady.

Interdyscyplinarnie

Tematyka obejmowała problemy interdyscyplinarne dotyczące pacjentów hematologicznych w gabinecie stomatologicznym, również tych, którzy przychodzą do nas już z rozpoznaną chorobą krwi. Niezwykle ważne jest odpowiednie postępowanie w przypadku skaz...

Trudny pacjent

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapraszamy za rok!

Do góry