Odpowiedź na polemikę

Za dużo o kształceniu specjalistów

Andrzej Baszkowski

W poprzednim numerze „Medical Tribune Stomatologia” (4/2015) opublikowaliśmy polemikę lek. dent. Karola Iwanowskiego dotyczącą felietonu dr. n. med. Andrzeja Baszkowskiego. Dziś publikujemy odpowiedź dr. Baszkowskiego.

Kolegę Karola Iwanowskiego pragnę uspokoić. W felietonie nie chodziło o deprecjonowanie specjalizacji, lekarzy specjalistów, krytykowanie „lansowania specjalizacji w dziedzinie stomatologii” ani także o zademonstrowanie „niechęci wobec rozwoju lec...

Do góry