Poznaj paragrafy

Gdy pacjent nie przychodzi na umówioną wizytę…

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Skreślić z listy? Przerwać leczenie? Co zgodnie z prawem może zrobić lekarz?

Każdy pacjent ma zagwarantowane ustawowo prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, co wynika z konstytucji. Uprawnieniu temu odpowiada nałożony na lekarzy obowiązek udzielania świadczeń zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także z należytą starannością. Jednakże czy prawo pacjenta ma charakter absolutny? Co w sytuacji, gdy pacjent notorycznie nie przychodzi na umówione wizyty lekarskie – czy w świetle prawa jest bezkarny?

Paragraf na korzyść lekarza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 20 ust. 9) „w przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy (…) lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”. W praktyce przepis ten nie jest jednak przestrzegany. Pacjenci bardzo często nie odwołują wizyt, zaś dentysta w takim przypadku traci nie tylko czas, ale i pieniądze. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić lekarz?

Po pierwsze, warto zapisać w karcie pacjenta, że ten nie przyszedł na umówioną wizytę. Może to stanowić przyczynę odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty gwarantuj...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Paragraf na korzyść lekarza

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 20 ust. 9) [...]

Odmowa prawnie dopuszczalna

Jeżeli dentysta zamierza odstąpić od kontynuowania już rozpoczętego leczenia, zobowiązany jest wpisać odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta, podając powody swojej [...]

Sposoby na beztroskich pacjentów

Aby zabezpieczyć się przed niezdyscyplinowanymi pacjentami, dentyści mogą wykorzystać kilka sposobów. Coraz częściej gabinety stomatologiczne stosują przypomnienia o umówionych wizytach, np. [...]
Do góry