Mikrobiologia

Nowy patogen chorób przyzębia

Dr n. med. Anna Tomusiak

Czy Filifactor alocis będzie pomocny jako marker diagnostyczny?

Mimo że jama ustna jest środowiskiem bytowania ok. 500 różnych gatunków bakterii, tylko ich ograniczona grupa została uznana za wskaźnik występowania i zaawansowania choroby przyzębia. Zasadniczą rolę w progresji tej jednostki chorobowej przypisuje się bakteriom beztlenowym należącym do tzw. kompleksu czerwonego, do którego należą gatunki: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythiaTreponema denticola, oraz bakteriom należącym do „kompleksu pomarańczowego”, czyli Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros i Campylobacter rectus.[1] Klinicznie bakterie obu kompleksów związane są z zaawansowaną chorobą przyzębia i głębszymi kieszonkami przyzębnymi. W ostatnim czasie niezależnie przeprowadzone badania wykazały, że do grupy bakterii wskaźnikowych w chorobach przyzębia powinien dołączyć jeszcze jeden gatunek – Filifactor alocis.

Gatunek nowo odkryty

F. alocis jest Gram-dodatnią, niesporującą, względnie beztlenową pałeczką, dla której naturalnym miejscem bytowania jest bruzda dziąsłowa. Po raz pierwszy drobnoustrój ten wyizolowano z klinicznych przypadków schorzeń przyzębia w 1985 roku.[2] Poc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odporność na stres

Badania przeprowadzone przez innych badaczy wykazały ponadto, że F. alocis pełni istotną rolę w stanach zapalnych tkanki wokół implantu[5], a także [...]
Do góry