Mikrobiologia

Rola probiotyków w jamie ustnej

Mgr inż. Diana Mikołajczyk
Mgr inż. Agnieszka Machul

Od wielu lat bakterie probiotyczne są wykorzystywane w zapobieganiu oraz leczeniu chorób i wszelkich zakażeń. Zalicza się do nich głównie: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Takie prozdrowotne bakterie stanowią dodatek do różnych produktów mlecznych, takich jak jogurty, mleko, sery, a także gumy do żucia. Miejscem rozwoju probiotycznej flory bakteryjnej jest przede wszystkim przewód pokarmowy. W początkowym jego odcinku bakterie probiotyczne można znaleźć przede wszystkim w ślinie oraz w płytce nazębnej i na błonie śluzowej. Prawdopodobne działania bakterii probiotycznych w jamie ustnej obejmują konkurencję o miejsca wiązania, produkcję substancji antybakteryjnych oraz aktywację i regulację odpowiedzi immunologicznej. Antagonizm bakteryjny może się pojawiać, gdy wzrost jednego gatunku bakterii jest ograniczony poprzez substancje produkowane przez inne gatunki. Bakterie kwasu mlekowego produkują ponadto składniki antybakteryjne, a niektóre szczepy potrafią produkować wodę utlenioną (H2O2), która może być toksyczna dla pozostałych organizmów.

Do góry