Badania

Czy rolnictwo jest przyczyną wad zgryzu?

Lek. dent. Bartosz Stańczyk

Badając szczątki prehistorycznych ludzi z czasów, gdy dominowały ludy zbieracko-łowieckie, można zauważyć, że nie występowały wtedy praktycznie wady zgryzu w postaci stłoczeń. Na którym etapie rozwoju ludzkość nabyła zatem zaburzeń okluzji? Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy badania opublikowanego w „PLOS ONE”.

Analizie poddano 292 szkielety ludzkie pochodzące sprzed 28 000-6000 lat znalezione w 21 lokalizacjach na Bliskim Wschodzie, w Turcji i w Europie. Dokonano pomiarów żuchw i zębów, a następnie wyniki poddano analizie statystycznej. Sprawdzano zmian...

Do góry