Protetyka

Uzupełnienia na bazie tlenku cyrkonu

Lek. dent. Ewa Białożyt1

Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta1

Aleksandra Dwornicka2

Katarzyna Olek2

Dr n. med. Magdalena Cieślik3

1SUM Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, asystent

2SUM Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Studenckie Koło Naukowe

3SUM Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, kierownik zakładu

Odpowiednia preparacja zębów filarowych jest w przypadku materiałów cyrkonowych kluczem do sukcesu


Tlenek cyrkonu przez wzgląd na swoje unikatowe właściwości fizyko-chemiczne i estetyczne jest obecnie najbardziej uznanym materiałem pośród wszystkich ceramik dentystycznych. Konstrukcje cyrkonowe charakteryzują się niezwykle wysoką wytrzymałością mechaniczną dorównującą konstrukcjom metalowym oraz dwukrotnie wyższą wytrzymałością na zginanie i odpornością na pękanie niż ceramiki na bazie tlenku glinu. Dzięki znakomitym właściwościom mechanicznym oraz wysokim walorom estetycznym tlenek cyrkonu stał się materiałem powszechnie stosowanym w różnych dziedzinach stomatologii. W protetyce wykorzystuje się go głównie do wykonawstwa wkładów koronowo-korzeniowych oraz podbudów pełnoceramicznych koron częściowych, całkowitych i mostów. Uzupełnienia stałe na bazie tlenku cyrkonu z powodzeniem stosowane są zarówno w odcinkach przednich, bocznych, jak i w rekonstrukcji całych łuków zębowych w mostach okrężnych. Aby uzupełnienie na bazie tlenku cyrkonu mogło zostać prawidłowo wykonane, istotnym etapem pracy jest odpowiednia preparacja zębów filarowych. Należy pamiętać, by przeprowadzić preparacje jak najbardziej oszczędnie, stworzyć warunki dla retencji i stabilności protezy oraz zapewnić jej integrację z tkankami otaczającymi.[1-5]

Preparacja pod korony na bazie tlenku cyrkonu

Istotnym czynnikiem wpływającym na końcową jakość uzupełnienia jest wybór preparacji schodka. Zależy on od wymogów estetycznych, wybranego materiału oraz ilości zachowanych tkanek zęba. Tradycyjnie polecane są schodki proste typu shoulder z zaokrąglonym kątem o równomiernej szerokości 0,9-1 mm na całym obwodzie korony zęba lub schodki typu chamfer. Nie zaleca się preparacji zaokrąglonego stopnia pod kątem powyżej 90°, gdyż wzrasta wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia uzupełnienia. Preparacja typu shoulder zapewnia łatwiejsze wykonawstwo laboratoryjne i prostopadłe podparcie ceramiki na całej powierzchni schodka. Do jej przeprowadzenia najlepiej nadają się diamentowe instrumenty w kształcie stożka z zaokrągloną krawędzią, natomiast do preparacji typu chamfer najlepiej użyć instrumentów diamentowych w kształcie cylindra z zaokrągloną końcówką (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Preparacja pod korony na bazie tlenku cyrkonu

Istotnym czynnikiem wpływającym na końcową jakość uzupełnienia jest wybór preparacji schodka. Zależy on od wymogów estetycznych, wybranego materiału oraz ilości zachowanych [...]

Przyczyny niepowodzeń i jak ich uniknąć

Na etapie preparacji zębów filarowych istnieje możliwość popełnienia szeregu błędów, mogących w istotny sposób wpłynąć na ostateczną jakość wykonanego uzupełnienia.

1

Podczas preparacji ważne jest zachowanie odpowiednich wartości kąta zbieżności ścian. Przy większym stopniu zbieżności mogą wystąpić problemy z późniejszym utrzymaniem retencji. [...]

2

Należy również pamiętać, że zachowanie całkowitej równoległości ścian utrudnia pracę na etapie wykonawstwa laboratoryjnego. Brak wygładzenia ścian i zaokrąglenia krawędzi także [...]

3

Kolejnym występującym powikłaniem jest martwica miazgi i występująca nadwrażliwość, wynikająca z nadmiernego opracowania oraz przegrzania miazgi. Konieczne w trakcie preparacji jest [...]

4

Przy braku zachowania odpowiedniej przestrzeni między zębem szlifowanym a przeciwstawnym, również w czasie ruchów artykulacyjnych, może dojść do zablokowania ruchów żuchwy [...]

Podsumowanie

Na podstawie aktualnych informacji i przy obecnym stanie wiedzy można stwierdzić, iż tlenek cyrkonu stanowi istotny wariant rozwoju gałęzi protetyki stomatologicznej. [...]
Do góry