Stomatologia dziecięca

Dysplazja włóknista kości żuchwy – diagnostyka i leczenie

Lek. med. Marta Janicka-Szczepaniak

Lek. med. Joanna Świdrowska

Dr n. med. Małgorzata Biernacka-ZielińskaKlinika

Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk

Dr hab. med. prof. nadzw. Elżbieta Smolewska

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę przede wszystkim zmiany zapalne oraz proces nowotworowy

Jednostronny obrzęk żuchwy u dzieci może towarzyszyć wielu procesom chorobowym. W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę przede wszystkim zmiany zapalne oraz proces nowotworowy. W pracy przedstawiono przypadek ośmioletniej pacjentki z guzem żuchwy. Omówiono problemy diagnostyczne i trudności w doborze skutecznej farmakoterapii. U dziewczynki obserwowano masywny lewostronny obrzęk żuchwy z towarzyszącymi bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi oraz trudnościami w rozwieraniu szczęk. Powyższe objawy pojawiły się po kanałowym leczeniu IV zęba górnego. W badaniach dodatkowych stwierdzono wysokie wskaźniki stanu zapalnego. Pomimo stosowanej szerokowidmowej antybiotykoterapii oraz NLPZ, uzyskiwano przejściową poprawę kliniczną. Ostateczne rozpoznanie nastręczyło wiele trudności i poprzedzone było szeroką diagnostyką różnicową.

Wiele stanów chorobowych jamy ustnej może objawiać się w postaci guzów lub obrzmień. Obrzęki twarzy mogą być przyczyną chorób tarczycy, autoimmunologicznych lub alergicznych. Bardziej niepokojące są zmiany jednostronne, które obserwowaliśmy u naszej pacjentki. Do czynników, które mogą prowadzić do jednostronnego obrzęku żuchwy, zalicza się zakażenia, urazy oraz procesy nowotworowe.

Przejściowa poprawa

Ośmioletnia dziewczynka została przyjęta do Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi z powodu masywnego lewostronnego obrzęku żuchwy z towarzyszącymi bardzo silnymi dolegliwościami bólowymi. Z wywiadu wynikało, że powyższe objawy utrzymywały się od trzech miesięcy i pojawiły się po kanałowym leczeniu IV zęba górnego. Zastosowano leczenie preparatem złożonym z amoksycyliny i kwasu klawulanowego, z przejściową poprawą.

W wykonanym ambulatoryjnie badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych, natomiast w obrazie radiologicznym rozrzedzenie struktury kostnej żuchwy. Stosowano szereg antybiotyków (klindamycynę, amoksycylinę), uzyskując przejściową poprawę. W trakcie antybiotykoterapii obserwowano zmniejszenie obrzęku, natomiast w krótkim okresie po zakończeniu terapii stwierdzano powrót dolegliwości.

Wobec braku poprawy dziecko zostało skierowane do Kliniki Kardiologii i Reumatologii w celu dalszej diagnostyki i leczenia. W badaniu przedmiotowym stwierdzono masywny lewostronny obrzęk policzka i żuchwy z ograniczeniem ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Właściwa diagnoza

Po sześciu tygodniach antybiotykoterapii pacjentka została ponownie przyjęta do Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej w celu aktualnej oceny klinicznej, laboratoryjnej oraz [...]

Istota schorzenia

Dysplazja włóknista kości polega na zamianie kości gąbczastej w genetycznie młodszą tkankę włóknistą. Etiologia schorzenia nie jest do końca wyjaśniona. Po [...]

Wybór terapii

Sposób leczenia uzależniony jest od umiejscowienia, tempa wzrostu, objawów klinicznych i ich nasilenia oraz oczekiwań pacjenta. U osób młodych często w [...]

Labirynt prowadzący do celu

Przedstawiony w pracy przypadek ośmioletniej dziewczynki przysporzył wielu trudności diagnostycznych. Obserwowany u pacjentki jednostronny obrzęk żuchwy początkowo sugerował długotrwały proces zapalny. [...]
Do góry