Długoczasowe obserwacje

W badaniach nad licówkami ich wskaźnik sukcesu klinicznego wynosił od 75 do 100 proc. z okresem przetrwania od 18 miesięcy do 20 lat.[2] Najczęstsze powikłania dotyczyły pękania, mikroprzecieku i odcementowania się uzupełnień. Wydaje się, że preparacja ma ogromy wpływ na funkcjonowanie licówek. Dodatkowo pacjenci z parafunkcjami i bruksizmem mogą nie być dobrymi kandydatami do rehabilitacji za pomocą licówek, zaś w przypadku wykonania takich uzupełnień należy zabezpieczyć je szyną ochronną.

Do góry