Program edukacyjny

Zasady preparacji pod licówki ceramiczne

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej IS UJCM w Krakowie, kierownik: dr hab. med. Grażyna Wiśniewska

Metoda, która stanowi alternatywę dla rekonstrukcji zębów z zastosowaniem klasycznych koron licowanych ceramiką

Współczesna stomatologia dzięki zaawansowanym technikom adhezyjnym oraz rozwojowi materiałów kompozytowych i ceramicznych umożliwia biomimetyczne połączenie pomiędzy naturalnymi tkankami zęba a substytutami mającymi zrekonstruować utracone struktury tkanek zęba. Biomimetyka pozwala na powiązanie dwóch fundamentalnych parametrów leczenia: zachowania maksymalnie dużej ilości tkanek oraz adhezji. Uzupełnienia ceramiczne cementowane adhezyjnie, do których zaliczają się również licówki, stanowią dobrze poznaną i udokumentowaną metodę leczenia, która nie tylko przywraca wytrzymałość i funkcję zębów, ale również umożliwia uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego. Jednym z ważniejszych zagadnień w stomatologii adhezyjnej jest zachowanie maksymalnie dużej powierzchni szkliwa nietkniętego procesem chorobowym, co zapewnia uzyskanie trwałego połączenia pomiędzy licówką a zębem. Wychodząc z założeń koncepcji biomimetycznych, zastosowanie minimalnie inwazyjnej techniki preparacji jest kluczowym czynnikiem uzyskania powodzenia leczenia.

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazaniami do stosowania licówek są:

  • zniszczenia tkanek zęba na powierzchni wargowo-policzkowej,
  • zmiana kształtu, barwy i ustawienia zębów w łuku zębowym, np. w przypadkach niedorozwoju szkliwa, dysplazji, przy przebarwieniach oraz odłamaniu lub pęknięciu brzegów siecznych korony,
  • zmniejszenia lub zamknięcia diastemy między zębami siecznymi.


Przeciwwskazania stanowią:

  • znaczny stopień uszkodzenia koron z rozległymi wypełnieniami,
  • zła higiena i demineralizacja zębiny dużego stopnia,
  • zęby w zgryzie prostym i krzyżowym,
  • pacjenci, u których stwierdzono występowanie parafunkcji.


Niektóre opracowania wskazują, że metodę tę z powodzeniem można zastosować również u osób ze starciem patologicznym spowodowanym bruksizmem. Jednak jako następowe leczenie w tych przypadkach zalecają stosowanie szyn okluzyjnych po zakończeniu rekonstrukcji z zastosowaniem licówek (ryc. 1a, 1b, 2).[1-3]

Zastosowanie licówek ceramicznych stanowi alternatywę dla koron protetycznych ze względu na to, że klasyczne uzupełnienia protetyczne w postaci koron lanych licowanych ceramiką wymagają znacznego opracowania twardych tkanek zęba, tak aby uzyskać pożądany efekt funkcjonalno-estetyczny. Edelhoff i Sorensen wykazali, że podczas szlifowania pod tego typu korony konieczne jest zredukowanie 63-72 proc. zdrowych tkanek zęba.[4] Wynika to z konieczności zastosowania stopnia i dlatego preparacja na powierzchni policzkowej i stycznej powinna uwzględniać przygotowanie stopnia w okolicy przydziąsłowej o wymiarach 1,3 do 1,5 mm.[5,6]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazaniami do stosowania licówek są:

Skuteczność licówek ceramicznych

Rozróżniamy cztery następujące rodzaje preparacji zębów pod licówki ceramiczne:

Rodzaje preparacji

Rozróżniamy cztery następujące rodzaje preparacji zębów pod licówki ceramiczne:

Co mówią badania

Sposób preparacji jest przedmiotem wielu dyskusji i zdania autorów co do skuteczności zastosowania poszczególnych wariantów są podzielone. Weinberg sugeruje redukcję brzegu [...]
Do góry