Protetyka

Zastosowanie indywidualnego wkładu z włókna szklanego

Lek. dent. Michał Biały

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Metoda rekonstrukcji protetycznej, która zmniejsza ryzyko uszkodzenia zęba podczas preparacji, a także pęknięcia korzenia podczas obciążenia w trakcie żucia

Standardowe wkłady z włókna szklanego stały się powszechną metodą rekonstrukcji zębów po leczeniu endodontycznym. Istnieją jednak sytuacje, w których ich użycie może być problematyczne.[1,2] Jednym z przykładów są kanały owalne. W takim przypadku okrągły przekrój standardowych wkładów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym nie odpowiada morfologii tych kanałów, przez co wymagane jest znaczne usunięcie zdrowej zębiny w trakcie preparacji łoża dla wkładu.[3] Prowadzi to do zmniejszenia wytrzymałości korzenia i może powodować jego złamanie.

Standardowe wkłady z włókna szklanego są również krytykowane z powodu struktury molekularnej macierzy, w której zatopione są włókna. Ich matryca składa się głównie z wysoko usieciowanych polimerów, w których obecność licznych wiązań krzyżowych nie zapewnia odpowiedniego wiązania wkładu z żywicą łączącą i cementem kompozytowym.[4,5]. To powoduje zwiększone ryzyko odcementowania się wkładu.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie wkładów z włókna szklanego formowanych indywidualnie. Unikalną właściwością jest obecność w ich strukturze matrycy wielofazowej, w której obok polimerów połączonych wiązaniami krzyżowymi znajdowały się także struktury linearne polimetakrylanu.[6,7] Te ostatnie są łatwo penetrowane przez cząsteczki żywicy łączącej, co zwiększa siłę wiązania wkładu i cementu kompozytowego. Taka struktura matrycy nazywana jest przenikającą się siecią polimerową (semi-interpenetrating polymer network – IPN).[8-10] Dzięki niej docięte z taśmy elementy łączą się ze sobą na zasadzie wzajemnego przenikania. W ten sposób zachodzi możliwość dowolnego łączenia poszczególnych fragmentów włókna i indywidualnego ukształtowania wkładu.[8]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najważniejsze zasady

W przeciwieństwie do wkładów standardowych podczas wykonywania wkładów indywidualnych z włókna szklanego możliwe jest ich dostosowanie do faktycznego kształtu korzenia. Nie [...]

Opis przypadku

50-letni pacjent zgłosił się do Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej w celu odbudowy zęba 45 po leczeniu endodontycznym. Kanał zęba został [...]

Podsumowanie

Indywidualne wkłady z włókna szklanego są coraz popularniejszym materiałem do odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym i stanowią alternatywę dla wkładów standardowych. [...]
Do góry