Poznaj paragrafy

Co jest, a co nie jest dokumentacją?

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Czy zdjęcia zewnątrzustne lub modele gipsowe stanowią dokumentację medyczną, którą lekarz ma obowiązek przechowywać i przekazać pacjentowi na jego prośbę?

Przepisy prawa nakładają na lekarza dentystę obowiązek prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej w sposób zapewniający ochronę zawartych w niej danych pacjenta. Dokumentacja jest własnością świadczeniodawcy, jednakże pacjent jest uprawniony, aby uzyskać do niej dostęp. Co jednak w sytuacji, gdy poprosi on o wydanie modelu gipsowego czy też zdjęć wykonywanych aparatem fotograficznym podczas całego procesu leczenia? Czy stanowią one dokumentację medyczną i powinny być mu udostępnione?

Luka w prawie, problem w praktyce

W przepisach na próżno poszukiwać definicji dokumentacji medycznej. Wraz z uchyleniem ustawy o ZOZ zniknęła jedyna – choć niewystarczająca – definicja ustawowa. Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wskazują jedynie, iż dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej. Interpretacja przepisów prowadzi do wniosku, że istnieje luka prawna– brak jest bowiem przepisów odnoszących się do modeli gipsowych. Obowiązujące regulacje nie określają, jak postępować z takimi materiałami, przez jaki okres należy je przechowywać, a przede wszystkim w jaki sposób należy udostępniać je pacjentom, co rodzi problemy w praktyce.

W marcu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o wprowadzenie zmian w przepisach prawnych w związku z licznymi skargami pacjentów wskazujących na problemy z uzyskaniem modeli gipsowych. Jak stwierdził RPO, materiały ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Luka w prawie, problem w praktyce

W przepisach na próżno poszukiwać definicji dokumentacji medycznej. Wraz z uchyleniem ustawy o ZOZ zniknęła jedyna – choć niewystarczająca – definicja [...]

Formy udostępnienia dokumentacji

Udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej w formie papierowej może odbyć się w następujący sposób:

Naprzeciw pacjentowi

Jak stanowią przepisy, udostępnienie dokumentacji medycznej powinno nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, co oznacza, iż pacjent powinien uzyskać dostęp w najbliższym możliwym [...]
Do góry