Kongres stomatologiczny

Jak leczyć dysfunkcje narządu żucia

Z dr hab. med. Małgorzatą Pihut, wykładowczynią na najbliższym Kongresie ApD „Stomatologia”, rozmawia Magda Szrejner

MTS: Na Kongresie ApD „Stomatologia” będzie pani poruszać tematykę zaburzeń URNŻ. Jakie jest obecnie podejście do ich etiopatogenezy i leczenia?


Dr hab. Małgorzata Pihut:
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia mają bardzo złożoną i wieloczynnikową etiologię. Do czynników miejscowych zaliczamy wady okluzji, szczególnie te nabyte, patologiczne nawyki ruchowe, czyli parafunkcje, zmiany patologiczne w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, szereg czynników jatrogennych będących skutkami błędnego leczenia zachowawczego, ortodontycznego, protetycznego i chirurgicznego. W powstawaniu tych zaburzeń nie bez znaczenia jest też podłoże psychogenne.

Do góry