Wkłady z włókna szklanego a trwałość odbudowanych zębów

Dr n. med. Bożena Jolanta Robak1

Dr n. med. Leszek Szalewski1

Lek. dent. Anna Wiktor-Stoma1

Dr Magdalena Sobczak-Kneć2

Dr hab. med. Janusz Borowicz1

1Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

2Zakład Matematyki Politechniki Lubelskiej

Badania porównujące wartości sił niszczących dla wkładów z włókna szklanego i określające wpływ utraty zębiny korzeniowej związanej z poszerzeniem kanału korzeniowego na wytrzymałość odbudowy

Wstęp

Zęby leczone endodontycznie z rozległą utratą twardych tkanek wymagają odbudowy zrębu koronowego z uwzględnieniem zastosowania wkładu koronowo-korzeniowego. Głównym celem zastosowania wkładów jest odbudowa utraconej struktury koronowej części zęba. W tym celu dysponujemy szerokim asortymentem wkładów metalowych i bezmetalowych. Kluczowa w wyborze rodzaju wkładu jest możliwość ochrony pozostałych tkanek zęba w sposób, który pozwoli wzmocnić całą konstrukcję na działające siły w jamie ustnej. Obecnie, jeśli dysponujemy odpowiednią ilością tkanek zrębu koronowego, zaleca się stosowanie wkładów z włókna szklanego. Zbliżony moduł elastyczności tych wkładów do zębiny pozwala na równomierną dystrybucję i rozkład naprężeń w zębinie. Taki model rozkładu naprężeń zwiększa prawdopodobieństwo odcementowania wkładu zamiast złamania korzenia. Zastosowanie wkładów standardowych wymaga preparacji kanału korzeniowego, która umożliwi przyleganie sztyftu do zębiny na całej jego długości. Związana z tym utrata części zębiny korzeniowej może wpływać na wytrzymałość odbudowy. W badaniu porównano i oceniono wytrzymałość trzech różnej średnicy wkładów z włókna szklanego w celu oceny wytrzymałości odbudowanych zębów na siły działające wzdłuż osi długiej zęba.

Celem badania było porównanie wartości sił niszczących dla wkładów z włókna szklanego Rebilda Post oraz Fiber Post w trzech rozmiarach (odpowiednio: #1,2, #1,5, #2,0 oraz #1,2, #1,4, #1,6) i określenie wpływu utraty zębiny korzeniowej związanej z poszerzeniem kanału korzeniowego na wytrzymałość odbudowy.

Materiał i metody

W badaniach wykorzystano 35 usuniętych siekaczy przyśrodkowych górnych o długości korzenia wynoszącej 20-22 mm i średnicy 7-10 mm. Zęby przed rozpoczęciem badań przechowywano w wodzie destylowanej nie dłużej niż 24 godziny. Ścięto je na poziomie g...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał i metody

Wartości analizowanych parametrów mierzonych w skali ilorazowej scharakteryzowano za pomocą wartości średniej (M), odchylenia standardowego (SD), mediany (Me), dolnego (Q1) i [...]

Wyniki

W przeprowadzonym badaniu we wszystkich grupach stwierdzono występowanie dużej wartości sił niszczących (tabela 1).<<>>

Dyskusja

Uzyskanie optymalnej średnicy wkładu, która będzie wytrzymała na działanie sił żucia, a także nie będzie ingerowała w odporność pozostałej struktury korzenia, [...]

Wnioski

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że wzrost średnicy wkładu z włókna szklanego nie zwiększa wytrzymałości odbudowy protetycznej, najlepszym rozwiązaniem jest [...]
Do góry