Aktualności

Aktualności

Magda Szrejner, Jerzy Dziekoński

Czy będzie rozłam w izbie lekarskiej?

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski odpowiedział na interpelację posłanki Haliny Szydełko dotyczącą podziału samorządu lekarskiego i dentystycznego. Wskazał, że komisje stomatologiczne oraz rady lekarskie opowiadają się za spójnością samorządu, a do NRL dotychczas wpłynęło kilka stanowisk komisji stomatologicznych z okręgowych rad lekarskich i okręgowych zjazdów lekarskich, które wyrażają wolę dalszego istnienia wspólnego samorządu. Stomatolodzy, którzy są za wydzieleniem się izby dentystycznej, argumentują jednak, że przedstawiane przez prezydium NRL stanowiska nie oddają wcale prawdziwej sytuacji. Jedyną miarodajną odpowiedź mogłoby dać referendum przeprowadzone wśród 40 tys. wykonujących zawód stomatologów. O tym, czy może się ono odbyć, będą najprawdopodobniej dyskutować delegaci na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy 13-14 maja w Warszawie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy będzie rozłam w izbie lekarskiej?

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski odpowiedział na interpelację posłanki Haliny Szydełko dotyczącą podziału samorządu lekarskiego i dentystycznego. Wskazał, że komisje stomatologiczne oraz [...]

Uwaga na rejestry

Powraca temat prywatnych firm podszywających się pod obowiązkowe rejestry dotyczące prowadzenia działalności leczniczej. Jak poinformowała warszawska izba lekarska, do niektórych jej [...]

Chcą nocnej opieki dentystycznej

Szpital wojewódzki w Ciechanowie zaproponował władzom miasta zorganizowanie wspólnej stomatologicznej opieki nocnej i świątecznej. Placówka oddaje do dyspozycji lokal na terenie [...]

NIK krytycznie o kształceniu dentystów

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport dotyczący jakości kształcenia lekarzy w Polsce. Według autorów dokumentu sposób kształcenia lekarzy nie zapewnia przygotowania wystarczającej [...]
Do góry