Endodoncja

Idiopatyczna resorpcja przyszyjkowa w mikroskopie elektronowym

Lek. dent. Wojciech Kożuch

Prywatna praktyka stomatologiczna w Krakowie

W jednym z numerów „Medical Tribune Stomatologia” (MTS 3/2015) opisałem przypadek pacjenta z mnogą idiopatyczną resorpcją przyszyjkową (idiopathic cervical resorption – ICR). U 18-latka zdiagnozowano resorpcję zębów w żuchwie po lewej stronie (ryc. 1). Następnie proces pojawił się w zębach szczęki po lewej stronie, doprowadzając do utraty sześciu zębów i uszkodzenia czterech. W zębach 25, 41, 34 i 38 resorpcję uchwycono w początkowym stadium i udało się zachować je, wykonując wypełnienia po chirurgicznym odsłonięciu uszkodzonego rejonu. Natomiast zębów 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36 i 37 nie udało się uratować i konieczna była rehabilitacja implanto-protetyczna (ryc. 2).

W poszukiwaniu przyczyny

Etiologia ICR nie jest znana. Sugerowane są różne teorie, ale w opisywanym przypadku nie znaleziono uchwytnej przyczyny procesu. Ponieważ rozpoczyna się on w okolicy połączenia szkliwno-cementowego (CEJ), możliwe jest, że odsłonięta w tym miejscu ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Analiza preparatów

Analiza preparatów zresorbowanych zębów nie jest i nie będzie metodą diagnozowania ICR. Ale jeżeli przeprowadzona będzie na większej liczbie usuniętych z [...]
Do góry