Program edukacyjny

Prosty dostęp do kanału – sukces w leczeniu endodontycznym

Lek. dent. Artur Wierciński

Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM

Pokazujemy, jak ułatwiać sobie dojście do kanału i jakich narzędzi używać, by opracowanie i wypełnianie ubytku nie było obarczone stresem lekarza i powikłaniami pacjenta

Na przełomie ostatnich kilku lat leczenie endodontyczne uległo znacznej zmianie wraz z rozwojem i upowszechnieniem nowoczesnych metod opracowywania i wypełniania kanałów korzeniowych, mających ułatwić i przyspieszyć leczenie. Jednak wielu lekarzy wciąż ocenia je jako trudne, obarczone dużym ryzykiem powikłań i niepowodzeń.

Obserwacje problemów radzenia sobie z leczeniem kanałowym sugerują, że wynikają one tylko i wyłącznie z braku docenienia, jak ważny jest prawidłowy dostęp do kanału. Pomimo istnienia wielu publikacji na ten temat lekarze nie są do końca pewni, co stanowi dobry dostęp endodontyczny. Brak dostatecznej wiedzy jest przyczyną powstawania powikłań i zniechęcenia do dalszego leczenia. Duża grupa dentystów wykonuje zbyt mały dostęp, w wyniku którego postępowanie się komplikuje, tymczasem niekiedy drobna korekta wystarcza, aby kolejne fazy leczenia kanałowego stały się przyjemne i nie wiązały się z odesłaniem pacjenta „pod mikroskop” do innego gabinetu. Również odwrotna sytuacja, dotycząca lekarzy usuwających bardzo dużo twardych tkanek zęba w imię lepszej widoczności i większej wygody doprowadza do znacznego osłabienia struktur zęba i może kończyć się odroczonymi powikłaniami. Wielu stomatologów nie zastanawia się nad funkcjonowaniem zęba po zabiegu, najważniejszy dla nich okazuje się tylko końcowy efekt leczenia kanałowego. Poniższy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na współczesną koncepcję leczenia endodontycznego, zakładającą potrzeby zęba oraz jego rekonstrukcję zapewniającą osiągnięcie sukcesu.

Jaki jest idealny dostęp?

Stworzenie prawidłowego dostępu jest oprócz właściwie postawionej diagnozy najważniejszym etapem klinicznym. Ten wydawałoby się niewielki detal okazuje się jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu postępowania endodontycznego. W przypadku braku stworzenia prawidłowego, prostolinijnego dostępu do kanału wielokrotnie niemożliwe staje się skuteczne jego oczyszczenie oraz szczelne wypełnienie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zachowanie twardych tkanek zęba

Usunięcie szkliwa i zębiny, szczególnie na poziomie szyjki zęba, znacznie go osłabia i może prowadzić do odłamania ścian zęba lub perforacji. [...]

Skąd wiadomo, że osiągnięto idealny dostęp?

Jeżeli pilnik przejdzie każdy kanał łatwo i utrzymuje postawę liniową przy długiej osi korzenia, wiemy, że dostęp jest poprawny. Zawsze należy [...]

Podsumowanie

Aby osiągnąć sukces w leczeniu endodontycznym bez względu na stosowaną nowoczesną lub tradycyjną metodę opracowywania czy wypełniania kanału, należy kierować się [...]
Do góry