Kontrowersje

Nadal będę działać w samorządzie

O przyczynach odejścia z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz aspiracjach środowiska lekarzy dentystów z dr n. med. Agnieszką Ruchałą-Tyszler rozmawia Magda Szrejner

Rozpoczynamy debatę dotyczącą zmian w samorządzie lekarskim i funkcjonowania w nim lekarzy stomatologów. W kolejnych wydaniach zapytamy o opinię przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, oddamy też głos naszym czytelnikom.


MTS: Naczelna Rada Lekarska odwołała panią ze stanowiska wiceprezesa NRL. Dlaczego?


Dr Agnieszka Ruchała-Tyszler:
Do chwili rozpoczęcia posiedzenia w dniu 16 czerwca nie znałam uzasadnienia wniosku Pana Macieja Hamankiewicza. Dopiero na sali posiedzeń mogłam się z nim zapoznać. Tak samo jak z zarzutami pod moim adresem. Szkoda. Moim zdaniem to nie w porządku, w szczególności że sprawa ta jest bez precedensu dla naszego samorządu. Posiedzenie utajniono, nie wiem, dlaczego i komu miało to służyć. Może była to zasłona dymna dla realizacji zupełnie innych celów, bowiem z tak istotnego posiedzenia wyproszono lekarzy dentystów niebędących członkami rady. Sprawa zaś dotyczyła przecież lekarza dentysty, i to stojącego na czele Komisji Stomatologicznej NRL. Co do uzasadnienia wniosku o odwołanie muszę kategorycznie stwierdzić, że przedstawione zarzuty były nieprawdziwe i zmanipulowane na potrzeby wystąpienia. Bardzo bym chciała, aby zostały upublicznione, tak by nie było żadnych niejasności i domniemań. Myślę, że pokazałoby to także miałkość oskarżeń i ich niską wagę w stosunku do podjętych działań mających na celu usunięcie mnie z Prezydium NRL. Samorząd powinien działać transparentnie w każdej sprawie. A tej transparentności coraz bardziej brakuje. Myślę, że bardzo daleko odbiegliśmy od idei samorządności, która przyświecała nam 26 lat temu, kiedy reaktywowaliśmy izby lekarskie. Samorząd ma być miejscem swobodnej wymiany myśli, dyskusji i demokratycznie podejmowanych decyzji.

Do góry