Ale zgryz

Komu zabrać?

Dr n. med. Andrzej Baszkowski

Komisja Stomatologiczna NRL

Boję się urzędów. Boję się pism, które do mnie przysyłają, zawierających zwykle ponaglenia, wezwania, pouczenia, nakazy poparte tajemniczymi szyframi z dziesiątkami literek i cyferek, które rzekomo mają uzasadniać aktywność urzędników. Jeszcze bar...

Do góry