Aktualności

Aktualności

Iwona Dudzik

Bezpłatne skierowania na badania

Każdy chętny stomatolog może wziąć udział w akcji organizowanej przez Koalicję Diabetologiczno-Stomatologiczną, której celem jest poprawa wykrywalności cukrzycy oraz integracja środowiska medycznego wokół problemu diagnozowania tej choroby. Daje to możliwość skierowania swoich pacjentów na bezpłatne badania diagnostyczne. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej kampanii. Na podany adres gabinetu wysłany zostanie pakiet materiałów. Będzie on zawierał 20 bezpłatnych skierowań dla pacjentów na badanie stężenia glukozy we krwi, wraz z ulotkami edukacyjnymi dla nich (opracowanymi przez specjalistów diabetologii i stomatologii) i listą punktów diagnostycznych, w których mogą zrealizować skierowania.

Na badania powinny być kierowane osoby z podejrzeniem stanu przedcukrzycowego, które na skutek chorób przyzębia i próchnicy mają złe wyniki leczenia.

Katowice: lekarze odbudowali żuchwę z kości strzałkowej

O pionierskiej operacji, która odbyła się na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach, poinformowała prof. Iwona Niedzielska, ordynator oddziału. Półtora roku wcześniej, w styczniu 2015 roku, z powodu zmian nowotworowych pacjentka miała usunięty lewy trzon żuchwy. Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny. Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono trzy implanty zębowe.

NRL punktuje błędy

Według NRL Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 roku „w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” zawiera wiele błędów. Choć przepisy weszły już w życie, w piśmie do ministerstwa NRL punktuje uchybienia dotyczące stomatologii. Zwraca uwagę m.in. na niezasadną dysproporcję w przyznawaniu punktów referencyjnych: 5 punktów za lekarza dentystę ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej, 6 za higienistkę stomatologiczną, premiowanie sytuacji, gdy badanie histopatologiczne wykonuje się w strukturze danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nieuzasadnione powiązanie wykonywania świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i leczenia chorych wysokiego ryzyka – ze świadczeniami protetycznymi. Ujemne punkty za przerwę urlopową.

W piśmie NRL domaga się pilnej korekty zapisów.

Policja w gabinecie w Pszczynie

Na zlecenie prokuratury policja przesłuchuje setki pacjentów poradni stomatologicznej w Pszczynie. To placówka, która ma największy kontrakt z NFZ. Policjanci pytają, czy leczone w niej osoby płaciły za znieczulenie do zabiegów finansowanych przez NFZ, sprawdza też kartoteki. Śledztwo wszczęte zostało z urzędu. Jeśli bowiem pacjenci leczeni są w ramach kontraktu, wówczas nie można pobierać od nich żadnych opłat, a znieczulenie przysługuje „w razie potrzeby”.

Stomatolodzy chętnym pacjentom proponowali je za 30 zł. Choć nie jest to wygórowana stawka, jednak według NFZ w ogóle nie powinna być pobierana.

Skierniewice dbają o uśmiech

Władze Skierniewic zaprosiły właścicieli prywatnych gabinetów dentystycznych do udziału w pilotażowym programie leczenia zębów materiałem światłoutwardzalnym u młodych pacjentów. Akcja „Dbamy o piękny uśmiech” jest kontynuacją działań podjętych pod koniec 2015 roku i skierowana jest do właścicieli prywatnych praktyk, którzy nie mają podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ratusz przeznaczył na to przedsięwzięcie 26 tys. zł.

Pytania jawne po pięciu latach

Sejmowa Komisja Zdrowia poparła zmianę w przepisach umożliwiającą ujawnienie pytań z egzaminów lekarskich, ale dopiero po upływie pięciu lat.

Wcześniej, 7 czerwca, Trybunał Konstytucyjny uznał, że pytania z egzaminów LEK, LDEK i PES powinny być odtajniane. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, prof. Mariusz Klencki, wydał jednak decyzję o odmowie udostępnienia pytań Naczelnej Izbie Lekarskiej z wiosennej sesji egzaminacyjnej, gdy o taki dostęp zabiegała. Jak tłumaczył, obecnie nie ma takich możliwości, by co roku przygotowywany był nowy komplet pytań. Argumentów tych nie uznaje Naczelna Izba Lekarska, która zgłosiła sprzeciw wobec uchwalenia tych przepisów.

– Przecież na studiach rokrocznie układa się na egzaminy po 200 nowych pytań i jakoś jest to możliwe do wykonania – dodaje Michał Bulsa, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, które domaga się publikacji testów zaraz po przeprowadzeniu egzaminów.

Do góry