Stomatologia estetyczna

Porównanie systemów do profesjonalnego wybielania zębów

Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta1
Tech. dent. Monika Nitsze2
Lek. dent. Ewa Białożyt1
Dr n. med. Magdalena Cieślik1

1Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Studenckie Koło Naukowe, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: Lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta, Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze

Autorki artykułu dokonują porównania dostępnych na rynku systemów do profesjonalnego wybielania zębów i przedstawiają optymalne procedury postępowania z danym produktem.

Współcześnie przywiązuje się coraz większą wagę do wyglądu zewnętrznego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest rozwój medycyny estetycznej. W stomatologii ta tendencja przejawia się między innymi we wzroście zainteresowania zabiegami wybielania zębów. Biały uśmiech stał się synonimem elegancji i sukcesu. Skalę zainteresowania wybielaniem zębów pokazują najnowsze badania przeprowadzone wśród studentów: aż 78,8 proc. kobiet i 52,2 proc. mężczyzn deklaruje chęć wykonania zabiegu lub już wcześniej wybieliło zęby.[1] Popyt na te zabiegi idzie w parze z doskonaleniem starych i powstawaniem nowych metod ich przeprowadzania.

Rodzaje zabiegów

Wybielanie zębów można podzielić na:

  • wybielanie przyżyciowe (zębów żywych),
  • wybielanie zębów pozbawionych żywej miazgi.[2]


W wybielaniu przyżyciowym wyróżnia się wybielanie profesjonalne w gabinecie stomatologicznym, domowe metodą nakładkową oraz przeprowadzane przez pacjenta bez nadzoru lekarza preparatami dostępnymi w sprzedaży (OTC). Metody te różnią się składem preparatów, sposobem aplikacji, ceną oraz efektem i czasem potrzebnym do jego uzyskania. Najszybszą i najbardziej intensywną metodą jest wybielanie profesjonalne przeprowadzane w gabinecie. Proces wybielania polega tutaj na przenikaniu substancji wybielającej przez szkliwo i zębinę. Następnie ulega ona rozpadowi na wolne rodniki i powoduje wybielenie całego zęba, nie tylko powierzchni pokrytych żelem.[3] Pomimo uwalniania się dużej ilości tlenu, nie wpływa to na obecne w jamie ustnej wypełnienia adhezyjne.[3] Należy jednak pamiętać, aby odczekać z leczeniem zachowawczym lub protetycznym co najmniej dwa tygodnie dla ustabilizowania się koloru, a po leczeniu odtwórczym powtarzać zabieg wybielania co miesiąc, aby utrzymać dopasowanie materiału do wybielonych tkanek zęba.[4] Dostępne na rynku systemy przedstawia tabela 1.

Wszystko w jednym systemie

Najbardziej rozbudowanym systemem jest dobrze znany na całym świecie system BEYOND. Zawiera on preparaty i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zabiegu, jak również preparaty podtrzymujące efekt w formie nakładek czy past lub płukanek do codziennej higieny jamy ustnej. Akceleratorem w tym systemie jest lampa BEYOND składająca się z żarówki halogenowej, soczewek i światłowodów. Eliminuje ona szkodliwe promienie UV oraz temperaturę i daje wiązkę długości 480-520 nm.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Wybielanie profesjonalne wiązało się do niedawna z zastosowaniem silniejszych preparatów (25-40-proc. nadtlenku karbamidu lub 30-proc. nadtlenku wodoru), a także z przyspieszeniem [...]
Do góry