Felieton

Po co nam gerostomatologia?

Dr hab. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

 Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2020 roku co czwarty Polak będzie miał ponad 60 lat.

GUS zapytał też osoby w wieku powyżej 75. r.ż. o stopień zadowolenia z życia. Okazało się, że ponad 60 proc. ankietowanych określiło swój stan mianem „ogólnie zadowolony”. Jako lekarz dentysta życzyłabym sobie, aby jednym z elementów wpływających na dobre samopoczucie seniorów było ładne uzębienie, nawet jeżeli nie do końca własne.

Z biegiem lat zmieniają się nasz wygląd, usposobienie i cechy charakteru, upływ czasu jest również widoczny w jamie ustnej. Zęby są najtrwalszym elementem ludzkiego organizmu. Co ciekawe, za życia dosyć łatwo ulegają uszkodzeniom, np. przez toczący się proces próchnicowy, urazy lub w wyniku zużycia. Stan uzębienia oraz historia leczenia od dzieciństwa do późnej starości są tak indywidualne dla każdego pacjenta, że często stanowią wiarygodny dowód identyfikacji po śmierci.

Do góry