Opis przypadku

Uzupełnienie braku zębowego w odcinku bocznym żuchwy metodą pośrednią za pomocą mostu adhezyjnego

Lek. dent. Dominika Janas

Mazowieckie Centrum Stomatologii

Adres do korespondencji: e-mail: janas.dominika@gmail.com

Uzupełnienia adhezyjne w nowoczesnej stomatologii zajmują istotne miejsce w procesie rehabilitacji stomatologicznej. Te wykonane samodzielnie przez lekarza powstają w sytuacjach realizowania prac o charakterze natychmiastowym lub u pacjentów, którzy nie zgadzają się na prace tradycyjne lane, wiążące się z dużą utratą zdrowych tkanek zęba.[1]

Celem stosowania mostów tymczasowych jest nie tylko czasowe uzupełnienie braków i zabezpieczenie zębów. Umożliwiają one także utrzymanie konturu tkanek wyrostka zębodołowego po ekstrakcji. Są również kluczowym narzędziem służącym do formowania kształtu tkanek miękkich po zabiegach augmentacyjnych. U pacjentów z brakami w odcinku przednim, u których użyto implantów, mosty tymczasowe umożliwiają dopracowanie szczegółów ważnych z punktu widzenia estetyki, fonetyki i podparcia tkanek. Mogą być też kopiowane przy wykonywaniu ostatecznych prac.[2,3]

Opis przypadku

Pacjentka, lat 54, zgłosiła się z pojedynczym brakiem skrzydłowym po lewej stronie w żuchwie oraz z brakami skrzydłowymi górnymi uzupełnionymi protezą górną częściową. Nie wyrażała zgody na oszlifowanie zębów i oczekiwała zastosowania innego rozwi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

ZALETY I WADY MOSTU ADHEZYJNEGO

Zalety:

PODSUMOWANIE

Włókna poliaramidowe, połączone z kompozytem protetycznym, zapewniają doskonały efekt nie tylko estetyczny, ale i wytrzymałościowy. W opisanym powyżej przypadku wykonany most [...]
Do góry