Chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej u pacjentów z zaburzeniami homeostazy glukozy

Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk

Dr n. med. Olga Preuss

Lek. dent. Marcin Metlerski

Dr n. med. Grzegorz Trybek

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p.o. kierownik: dr n. med. Grzegorz Trybek

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel.: 91-466-17-36, e-mail: kzchstom@pum.edu.pl

Autorzy omawiają przypadek pacjenta z cukrzycą typu 1, u którego dokonano sanacji jamy ustnej.

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych objawiająca się hiperglikemią spowodowaną upośledzeniem wydzielania lub defektem działania insuliny, która doprowadza do przewlekłego uszkodzenia, a następnie dysfunkcji wielu narządów.[1] Na świecie z powodu cukrzycy cierpi prawie 400 milionów ludzi. Z tej przyczyny jest nazywana pierwszą niezakaźną epidemią. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce ta liczba wynosi ok. 2,7 mln, z czego ok. 550 tys. osób jest nieświadome choroby (wykres 1). W samym 2014 roku z powodu cukrzycy w Polsce zmarło 6,8 tys. osób.[2]

Objawy kliniczne

Do głównych typów cukrzycy zaliczamy cukrzycę typu 1 i typu 2. Cukrzyca typu 1 jest zazwyczaj diagnozowana u dzieci oraz młodzieży. Wcześniej nazywana była cukrzycą młodzieńczą. Na tę postać cierpi 5 proc. chorych. Choroba polega na upośledzeniu lub całkowitym braku wytwarzania insuliny produkowanej przez komórki β trzustki.

Cukrzyca typu 2 wiąże się z insulinoopornością tkanek organizmu. Hormon jest produkowany, natomiast nieprawidłowo funkcjonuje, co w konsekwencji doprowadza do spadku jego wydzielania (tabela1).

Według WHO zaburzenia glikemii klasyfikowane są następująco:

Cukrzyca typu 1 – przyczyną jest zniszczenie komórek β trzustki na podłożu autoimmunologicznym lub przyczyna jest idiopatyczna.

Cukrzyca typu 2 – polega na upośledzeniu wydzielania insuliny lub spadku wrażliwości receptorów tkanek obwodowych na ten hormon.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie zgłosił się pacjent, lat 18. Na podstawie badania przedmiotowego i radiologicznego dokonanego przez specjalistów [...]

Podsumowanie

Cukrzyca jest chorobą wymagającą od chorego ścisłej samokontroli, współpracy z lekarzem oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń. Sanacja jamy ustnej powinna być nieodzownym [...]
Do góry